phép trừ phân số lớp 4

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là 1 trong những vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc lưu ý và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác tập dượt. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số là 1 trong những vô 4 luật lệ tính cần thiết của phân số. Đây là kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc lưu ý và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài bác tập dượt. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: phép trừ phân số lớp 4

Đầu tiên, những em cần được hiểu một vài ba kỹ năng lý thuyết và phương thức bài bác tập dượt. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhì phân số đem kiểu số tương đương nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số đem nằm trong kiểu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang lại tử số của phân số loại nhì và không thay đổi kiểu số.

2. Trừ nhì phân số đem kiểu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số không giống kiểu số, tao quy đồng kiểu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

Chú ý: Khi tiến hành luật lệ trừ nhì phân số, nếu như phân số chiếm được ko tối giản thì tao rút gọn gàng trở thành phân số tối giản.

3. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 luật lệ trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập dượt tương quan cho tới luật lệ trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm nó biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - nó = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong gửi gạo ở một kho. Ô tô gửi được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhì gửi được \frac{3}{8} số gạo vô kho. Hỏi xe hơi thứ hai gửi nhiều hơn thế xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, thứ nhất những em cần thiết tiến hành luật lệ tính. Sau cơ tiến hành đối chiếu nhì phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3:

Luyện tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhì gửi nhiều hơn thế xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo vô kho.

4. Bài tập dượt tự động luyện luật lệ trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm nó biết: nó + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S đang được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ cướp bao nhiêu?

b) Tính diện tích S trống rỗng ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: tac dung cua la muop

5. Giải bài bác tập dượt sách giáo khoa toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

5.1. Bài tập dượt SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

b) 

Giải Việc lớp 4 luật lệ trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe mạnh Phù Đổng toàn nước phiên loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn vẫn giành được, còn sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp tự từng nào phần tổng số huy chương tuy nhiên đoàn vẫn giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần đều bằng nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài tập dượt SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học Việc lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài tập dượt toán lớp 4 luật lệ trừ phân số

Bài 3: Trong một khu dã ngoại công viên đem \frac{6}{7} diện tích S vẫn trồng hoa và cây trái, vô đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây trái là từng nào phần diện tích S của khu dã ngoại công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây trái bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu dã ngoại công viên.

Xem thêm: cách luộc hạt mít dễ bóc vỏ

Vuihoc vẫn trình làng cho tới những em nội dung cơ bạn dạng về toán lớp 4 luật lệ trừ phân số.

Hãy tìm hiểu thêm tăng những nội dung về những luật lệ tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài đi ra, Vui học tập còn cung ứng cho những em nhiều loại bài bác tập dượt nhằm những em tự động ôn luyện hằng ngày.