tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều phải có thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, với bước sóng nhiều năm cụt không giống nhau nên

A. bọn chúng bị chếch không giống nhau nhập kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị chếch không giống nhau nhập năng lượng điện ngôi trường đều.

C. với tài năng đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng nhập hắn tế để có thể chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ với bước từ trường sóng ngắn trong tầm \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nhắc đến việc bị chếch nhập kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

Xem thêm: tác phẩm của sile và tên phát xít

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ với bước từ trường sóng ngắn trong tầm ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả tiếng . 26/02/2018

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, nhập bại c là véc tơ vận tốc tức thời độ sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, bởi vậy bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả tiếng . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì thế nó không giống nhau nên đặc thù cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này mang đến lăp bac nào là goiiari mến hộ' . 17/1/2017

1 Trả tiếng . 17/01/2017