sách giáo khoa toán 7 kết nối tri thức

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, thầy giáo và những em học viên Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7 kết nối tri thức

Xem thêm: làm mận ngâm

MỤC LỤC:
Chương I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập phù hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 3. Luỹ quá với số nón bất ngờ của một vài hữu tỉ.
Bài 4. Thứ tự động tiến hành những quy tắc tính. Quy tắc trả vế.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương I.
Chương II. SỐ THỰC.
Bài 5. Làm thân quen với số thập phân vô hạn tuần trả.
Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học tập.
Bài 7. Tập phù hợp những số thực.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương II.
Chương III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 8. Góc ở địa điểm quan trọng. Tia phân giác của một góc.
Bài 9. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song và tín hiệu phân biệt.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính hóa học của hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy tuy vậy.
Bài 11. Định lí và minh chứng tấp tểnh lí.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương III.
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU.
Bài 12. Tổng những góc nhập một tam giác.
Bài 13. Hai tam giác đều nhau. Trường phù hợp đều nhau loại nhất của tam giác.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 14. Trường phù hợp đều nhau loại nhì và loại tía của tam giác.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 15. Các tình huống đều nhau của tam giác vuông.
Bài 16. Tam giác cân nặng. Đường trung trực của đoạn trực tiếp.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương IV.
Chương V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU.
Bài 17. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 18. Biểu trang bị hình quạt tròn xoe.
Bài 19. Biểu trang bị đoạn trực tiếp.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Vẽ hình giản dị với ứng dụng GeoGebra.
Dân số và cơ cấu tổ chức dân sinh VN.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận