unit 4 lớp 11 caring for those in need

Bình chọn:

4.2 bên trên 164 phiếu

Bạn đang xem: unit 4 lớp 11 caring for those in need

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 11 mớiTổng thích hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 11 mới nhất unit 4 Xem điều giải

Luyện tập luyện kể từ vựng

Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 11 mới

Xem điều giải

Ngữ pháp - Thì quá khứ đơn - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phù hợp thuyết cụ thể và tương đối đầy đủ về khái niệm, cấu hình, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Quá khứ đơn Xem cụ thể

Ngữ pháp - Thì thời điểm hiện tại triển khai xong - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng phù hợp thuyeret đày đọa đầy đủ và cụ thể về khái niệm, cấu hình, cách sử dụng và ví dụ minh họa của thì Hiện bên trên trả thành

Xem điều giải

Getting started Unit 4 Tiếng Anh 11 mới2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct box. Xem điều giải

Language Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới nhất

Xem thêm: cách chiên bánh chưng bằng nước

2. Listen and repeat the following sentences. Pay attention to tướng the vowels in bold.

Xem điều giải

Skills Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities bởi you think they had? Xem điều giải Looking Back Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and size. Write one word in each blank. Xem điều giải

Project - Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to tướng the class.

Xem điều giải