số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là


Câu hỏi:

Số lớn số 1 với phụ thân chữ số không giống nhau là

A. 999     

Bạn đang xem: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

B. 998

C. 987     

Đáp án chủ yếu xác

D. 978

Trả lời:

Đáp án C

====== **** mời mọc chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 1. Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng nhấtSố to hơn 99 và nhỏ rộng lớn 101 là

  Câu hỏi:

  Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng nhấtSố to hơn 99 và nhỏ rộng lớn 101 là

  A. 100     

  Đáp án chủ yếu xác

  B. 101

  C. 102     

  D. 103

  Trả lời:

  Đáp án A

  ====== **** mời mọc chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 2. Số lớn số 1 với phụ thân chữ số không giống nhau là

  Câu hỏi:

  Số lớn số 1 với phụ thân chữ số không giống nhau là

  A. 999     

  B. 998

  C. 987     

  Đáp án chủ yếu xác

  D. 978

  Trả lời:

  Đáp án C

  ====== **** mời mọc chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

  Xem thêm: vitomsau

 3. Điền số tương thích nhập khu vực chấm: 2dm + 5mm = … mm

  Câu hỏi:

  Điền số tương thích nhập khu vực chấm: 2dm + 5mm = … mm

  A. 25     

  B. 52

  C. 205     

  Đáp án chủ yếu xác

  D. 502

  Trả lời:

  Đáp án C

  ====== **** mời mọc chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 4. Số bao gồm 6 trăm, 5 chục, 7 đơn vị chức năng được ghi chép là

  Câu hỏi:

  Số bao gồm 6 trăm, 5 chục, 7 đơn vị chức năng được ghi chép là

  A. 657     

  Đáp án chủ yếu xác

  B. 675

  C. 567     

  D. 576

  Trả lời:

  Đáp án A

  ====== **** mời mọc chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====

 5. Nếu căn nhà nhật tuần này là ngày 10 thì

  Câu hỏi:

  Nếu căn nhà nhật tuần này là ngày 10 thì

  A. Chủ nhật tuần trước đó là ngày 17

  B. Chủ nhật tuần sau là ngày 13

  C. Chủ nhật tuần trước đó là ngày 3

  Đáp án chủ yếu xác

  D. Chủ nhật tuần sau là ngày 7

  Xem thêm: ốc nuong

  Trả lời:

  Đáp án C

  ====== **** mời mọc chúng ta coi câu tiếp bên dưới **** =====