công thức toán lớp 4

Tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 5.

Bài học tập này teic1.edu.vn tiếp tục tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 các vấn đề, nội dung kiến thức và kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kiến thức và kỹ năng.

Bạn đang xem: công thức toán lớp 4

1. Ôn tập dượt về số ngẫu nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số ngẫu nhiên nhỏ nhất là số 0. Số ngẫu nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số ngẫu nhiên thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn xoàng xĩnh nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là một trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn xoàng xĩnh nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số ngẫu nhiên.

Để gọi những số ngẫu nhiên tớ gọi kể từ ngược quý phái nên, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ nên quý phái ngược theo thứ tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn hợp ý trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn hợp ý trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n phen mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một số trong những chính bởi vì (n - 1) phen số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm sút n phen, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm sút một số trong những chính bởi vì (1 -) số hạng bị giảm sút.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhị số ngẫu nhiên thường xuyên là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n phen và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những chính bởi vì (n - 1) phen số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n phen thì hiệu bị giảm sút (n - 1) phen số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phen mặt khác sở hữu một quá số không giống bị giảm sút n phen thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n phen mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n phen và ngược lại vô một tích sở hữu một quá số bị giảm sút n phen, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành giảm sút n phen (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phen tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong quy tắc phân chia, nếu như số bị phân chia tăng hoặc giảm sút n phen (n > 0) mặt khác số phân chia không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n phen.

 • Trong một quy tắc phân chia, nếu như tăng số phân chia lên n phen (n > 0) mặt khác số bị phân chia không thay đổi thì thương giảm sút n phen và ngược lại. 

 • Trong một quy tắc phân chia, số phân chia và số bị phân chia nằm trong tăng hoặc hạn chế n phen thì thương ko thay đổi.

 • Trong một quy tắc phân chia sở hữu dư, nếu như số bị phân chia và số phân chia nằm trong được vội vàng (giảm) n phen (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm) n phen.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân chia không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn mang lại 2

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân chia không còn mang lại 5

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3 thì phân chia không còn mang lại 3.

 • Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 9 thì phân chia không còn mang lại 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những quy tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi vì phân số vẫn mang lại.

 • Nếu phân chia cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi vì phân số vẫn mang lại.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong khuôn mẫu số

Trong nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số:

 •  Phân số này sở hữu tử số bé nhiều hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 • Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số cơ cân nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số này sở hữu khuôn mẫu số bé nhiều hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số này sở hữu khuôn mẫu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 •  Nếu khuôn mẫu số cân nhau thì nhị phân số cơ cân nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ rất có thể quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

2.4. Các quy tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi khuôn mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách truy cập vào trang web bóng đá Ve Bo TV

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số sở hữu nằm trong khuôn mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang lại khuôn mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

d) Phép phân chia phân số

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành khuôn mẫu số, khuôn mẫu số trở thành tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 phen đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều xoàng xĩnh 1/10 phen đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều vội vàng 10 phen đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm đều xoàng xĩnh 1/10 phen đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhị sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số khoảng cộng

4.1. Bài toán mò mẫm số khoảng cộng

Một vài ba kiến thức và kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn mò mẫm số khoảng nằm trong của đa số số, tớ tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân chia mang lại số những số hạng.

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số khoảng nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết khoảng nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính khoảng cộngDùng sơ đồ vật nhằm giải toán khoảng cộng

5. Ôn tập dượt dạng mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt mò mẫm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số cơ.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán đặt điều tính của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai quy tắc tính tớ triển khai kể từ nên qua quýt trái

 • Ta theo thứ tự sở hữu những tích riêng biệt loại 1, 2, 3… lúc đặt tính lưu giữ phải kê trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay quy tắc tính theo đòi trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

 • Có đầy đủ 3 quy tắc tính vô quy tắc phân chia gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

 • Trong quy tắc phân chia sở hữu dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ nên quý phái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tớ rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ nên quý phái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phen thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy phen.

 • Nếu hạn chế một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phen thì diện tích S tiếp tục giảm sút số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a phen thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi vì diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi vì tích của phỏng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân chia mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: ốc nuong

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đấy là bài tổng hợp ý kiến thức và kỹ năng toán lớp 4 nhằm chung những em ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng đáp ứng mang lại học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo toán online của teic1.edu.vn để tìm hiểu nhiều kiến thức và kỹ năng hoặc nhé.