100 de kiểm tra toán lớp 5 có đáp an

100 Đề ganh đua Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 Học kì 1, Học kì 2 với đáp án

Haylamdo biên soạn và thuế tầm 100 Đề ganh đua Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 Học kì 1, Học kì 2 với đáp án, với đáp án với bên trên 100 đề ganh đua môn Toán được tổ hợp kể từ những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc sẽ hỗ trợ học viên khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm và ôn luyện nhằm đạt thành phẩm cao trong số bài xích ganh đua môn Toán lớp 5.

Bộ đề ganh đua Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22

Bạn đang xem: 100 de kiểm tra toán lớp 5 có đáp an

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22
 • [Năm 2022] Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (10 đề)

Bộ đề ganh đua Toán lớp 5 với đáp án

 • Bộ 25 Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2022 – 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ 10 đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2022 – 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 với quái trận (10 đề)
 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án năm 2022 – 2023 (10 đề)
 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2022 – 2023 với quái trận (25 đề)

Bộ 60 Đề ganh đua Toán lớp 5 năm 2022 – 2023

 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2022 – 2023 (30 đề)

 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2022 – 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2022 – 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2022 – 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2022 – 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2022 – 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2022 – 2023 với đáp án (5 đề)

 • 40 Đề ganh đua Toán 5 Học kì 1 với đáp án

 • 40 Đề ganh đua Toán 5 Học kì 2 với đáp án

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Đề ganh đua Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian trá thực hiện bài:40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số thập phân bao gồm với Một trăm nhì mươi lăm đơn vị chức năng, sáu phần nghìn ghi chép là:

A. 125,06 B. 125,006 C. 125,6000

Câu 2: Số 185,47 với phần thập phân là:

A. 47 B. C.

Câu 3: Trong số 135,48 chữ số 8 có mức giá trị là:

A. 8 đơn vị chức năng. B. 8 trăm C. 8 phần trăm

Câu 4: 4 ha 15 mét vuông =………ha

Số thập phân cần thiết ghi chép vô điểm chấm là:

A. 4,15 B. 4,0015 C. 4, 015

Câu 5: Trong những phân số: . Phân số nào là rất có thể ghi chép được trở thành phân số thập phân.

Câu 6: Số tương thích điền vô điểm trống: 0,015 tấn = ……..kilogam là:

A. 0,15 B. 1,5 C.15

Câu 7: Mua 12 quyển vở không còn 60 000 đồng. Mua đôi mươi quyển vở như vậy thì không còn số chi phí là:

A. 100 000 đồng B. 10 000 đồng C. 15 000 đồng

Câu 8: Trong số 135,43 chữ số 3 ở phía bên trái có mức giá trị hấp tấp chữ số 3 ở ở bên phải số phen là:

A. 10 phen. B. 100 phen C. 1000 lần

II- PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 9: Tính: (1,5 điểm)

Câu 10: (2,5 điểm) Một hình chữ nhật với nửa chu vi là 60 centimet và với chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. Hỏi diện tích S hình chữ nhật tê liệt vày từng nào xăng-ti-mét vuông? phẳng từng nào mét vuông?

Câu 11: (1 điểm) Cho phân số .Tìm một số ít hiểu được sao mang đến đem khuôn mẫu của phân số tiếp tục mang đến trừ cút số tê liệt và không thay đổi tử số thì được phân số mới nhất có mức giá trị vày .

-HẾT-

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Từ câu 1 cho tới câu 6 từng câu khoanh đích thị được 0,5 điểm

1 – B 2 – C 3 – C 4 – B 5 – A 6 – C

Câu 7 và câu 8, khoanh đích thị từng câu được một điểm:

Câu 7: A Câu 8: C

Đáp án chi tiết:

Câu 1:

Số thập phân bao gồm với Một trăm nhì mươi lăm đơn vị chức năng, sáu phần nghìn ghi chép là: 125,006

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 2:

Số 185,47 với phần thập phân là .

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 3:

Trong số 135,48 chữ số 8 có mức giá trị là 8 Xác Suất.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 4:

Ta có: 4 ha 15 mét vuông = 4,0015 ha (vì 1 mét vuông = ha = 0,0001 ha)

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 5:

Phân số thập phân là những phân số với khuôn mẫu số là 10, 100, 1000,….

Trong những phân số tiếp tục mang đến tao thấy nên phân số đem được về dạng phân số thập phân.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 6:

Ta có: 0,015 tấn = 15 kilogam (vì 1 tấn = 1000 kg)

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 7:

Mua một quyển vở không còn số chi phí là: 60 000 : 12 = 5000 (đồng)

Mua đôi mươi quyển vở không còn số chi phí là: 5000 x đôi mươi = 100 000 (đồng)

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 8:

Trong số 135,43 chữ số 3 ở phía bên trái có mức giá trị là 3 chục (30), chữ số 3 ở ở bên phải có mức giá trị là 3 Xác Suất .

Chữ số 3 ở phía bên trái có mức giá trị hấp tấp chữ số 3 ở ở bên phải số phen là:

Đáp án nên cần chọn là: C

II – PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 9: (1,5 điểm) Làm đích thị từng phần được 0,75 điểm

Câu 10: (2,5 điểm) Vẽ sơ trang bị đúng: được 0,5 điểm

Tính đích thị chiều lâu năm, chiều rộng: 1 điểm

Tính diện tích S: 0,5 điểm

Đổi: 0,25 điểm

Đáp số: 0,25 điểm

Bài giải:

Vì chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn nên tao với sơ đồ:

Tổng số phần đều nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Chiều lâu năm là: 60 : 3 x 2 = 40 (cm)

Chiều rộng lớn là: 60 – 40 = đôi mươi (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x đôi mươi = 800 (cm2)

Đổi 800 cm2 = 0,08 m2

Đáp số: 800 cm2; 0,08 m2­.

Câu 11: (1 điểm)

Gọi số cần thiết dò xét là x.

Theo bài xích đi ra tao có:

Vậy số cần dò xét là 7.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Đề ganh đua Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian trá thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Hãy khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Hai mươi tứ đơn vị chức năng, một trong những phần mươi, tám Xác Suất được ghi chép là:

A. 24,18 B. 24,108 C. 24,018 D. 24,010

Câu 2: Phân số ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065 B. 0,65 C. 6,05 D. 6,5

Câu 3: Phần vẹn toàn của số 1942,54 là:

A. 54 B. 194254 C. 1942 D. 1924,54

Câu 4: Chữ số 5 vô số thập phân 1942,54 có mức giá trị là:

A. 5 phần triệu B. 5 Xác Suất C. 5 phần mươi D. 5 phần nghìn

Câu 5: 7cm2 9mm2 = …………..cm2 số tương thích ghi chép vô điểm chấm là:

A. 79 B. 7,09 C. 709 D. 7900

Câu 6: Hỗn số được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,35 B. 3,50 C. 3,35 D. 3,05

Câu 7: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm 30m, chiều rộng lớn 15m. Chu vi của hình chữ nhật tê liệt là:

A. 80 m B. 70 m C. 60 m D. 90 m

II – PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 8: Điền vệt < ; > ; = ; tương thích vô điểm chấm:

c) 3,125 … 2,075

d) 56,9 … 56

Câu 9: Tính nhanh:

Câu 10: Viết những số thập phân sau bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314

Câu 11: Hưởng ứng trào lưu vùng quê mới nhất, thôn 5 tiếp tục tổ chức triển khai trồng cây. sành khoảng cứ 4 ngày thôn 5 trồng được 1500 cây xà cừ. Hỏi vô 12 ngày thôn tê liệt trồng được từng nào cây xà cừ ?

-HẾT-

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Từ câu 1 cho tới câu 6, đúng từng câu đích thị mang đến 0,5 điểm; câu 7 đích thị được một điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Khoanh đúng

A

B

C

C

B

D

D

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

Câu 1:

Hai mươi tứ đơn vị chức năng, một trong những phần mươi, tám Xác Suất được ghi chép là 24,18.

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 2:

Ta có:

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 3:

Phần vẹn toàn của số 1942,54 là 1942.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 4:

Chữ số 5 vô số thập phân 1942,54 có mức giá trị là 5 phần mươi.

Đáp án nên cần chọn là: C

Câu 5:

Ta có: 7cm2 9mm2 = 7,09 cm2

Đáp án nên cần chọn là: B

Câu 6:

Xem thêm: kim chi cu cai tap 1

Ta có: .

Đáp án nên cần chọn là: D

Câu 7:

Chu vi của hình chữ nhật là: (30 + 15) x 2 = 45 x 2 = 90 m.

Đáp án nên cần chọn là: D

PHẦN II. – PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 8: (2 điểm)

c) 3,125 > 2,075 (vì 3 > 2)

d) 56,9 > 56 (Vì 56 = 56,0)

Câu 9: Tính nhanh: (1 điểm)

Câu 10: Viết những số thập phân sau bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn, tao được: (1 điểm)

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329

Câu 11: (2 điểm)

Bài giải

Cách 1: 12 ngày hấp tấp 4 ngày số phen là: (0,25đ)

12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)

Số cây xà cừ thôn 5 trồng được vô 12 ngày là: (0,25đ )

1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 4500 cây xà cừ. (0,25 đ)

Cách 2: Trung bình một ngày thôn 5 trồng được số kilomet là: (0,25đ)

1500 : 4 = 375(cây) (0,75đ)

Số cây xà cừ thôn 5 trồng được vô 12 ngày là: (0,25đ )

375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 4500 cây xà cừ. (0,25 đ)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Đề ganh đua Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian trá thực hiện bài:40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 3)

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: (Bài 1 cho tới Bài 6)

Bài 1: Sáu mươi tứ đơn vị chức năng, một trong những phần mươi, tám Xác Suất được ghi chép là? (0,5 điểm)

A. 64,18 B. 64,108 C. 6,018 D. 64,0108

Bài 2: Phân số ghi chép bên dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

A. 0.035 B. 0,35 C. 3,05 D. 3,5

Bài 3: Phần vẹn toàn của số 632,54 là: (0,5 điểm)

A. 54 B. 63254 C. 632 D. 632,54

Bài 4: Chữ số 5 vô số thập phân 487,54 nằm ở vị trí hàng? (0,5 điểm)

A. Phần mươi B. Phần trăm C. Phần triệu D. Phần nghìn

Bài 5: 7 cm2 2 mm2 = …………..cm2 số tương thích ghi chép vô điểm chấm là: (0,5 điểm)

A. 7,2 B. 720 C. 7,02 D. 7200

Bài 6: Phân số thập phân là: (0,5 điểm)

Bài 7: Điền vệt < ; > ; = ; tương thích vô điểm chấm: (1 điểm)

Bài 8: (2 điểm): Tính:

Bài 9: Viết số tương thích vô điểm chấm: (1 điểm)

a) 1.5T = ……………kg

b) 5000m2 = ………. ha

Bài 10: Viết những số thập phân sau bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: (1 điểm)

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

Bài 11: Một team trồng rừng khoảng cứ 6 ngày trồng được 1800 cây thông. Hỏi vô 12 ngày team tê liệt trồng được từng nào cây thông ? (2 điểm)

-HẾT-

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm (Từ Bài 1 cho tới Bài 6)

Bài

1

2

3

4

5

6

Khoanh đúng

A

B

C

A

C

A

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 1:

Sáu mươi tứ đơn vị chức năng, một trong những phần mươi, tám Xác Suất được ghi chép là 64,18.

Đáp án nên cần chọn là: A

Bài 2:

Ta có:

Đáp án nên cần chọn là: B

Bài 3:

Phần vẹn toàn của số 632,54 là 632. (bên trái khoáy vệt phẩy)

Đáp án nên cần chọn là: C

Bài 4:

Chữ số 5 vô số thập phân 487,54 ở tức thì địa điểm trước tiên sau vệt phẩy nên nó đứng ở mặt hàng phần mươi.

Đáp án nên cần chọn là: A

Bài 5:

Ta có: 7cm2 2 mm2 = 7,02 cm2 (vì 1 mm2 = cm2 = 0,01 cm2)

Đáp án nên cần chọn là: C

Bài 6:

Phân số thập phân là những phân số với khuôn mẫu số là 10, 100, 1000,…

Nên phân số là phân số thập phân trong số phân số tiếp tục mang đến.

Đáp án nên cần chọn là: A

Bài 7: Điền vệt tương thích vô điểm chấm: (1 điểm)

Bài 8 (2điểm): Tính: Mỗi quy tắc tính đích thị ghi 0.5 điểm

Bài 9: Viết số tương thích vô điểm chấm: (1 điểm)

a) 1.5T = 1500 kg

b) 5000 mét vuông = 0,5 ha

Bài 10: Viết những số thập phân sau bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: (1 điểm)

Ta đối chiếu những số rồi bố trí bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn như sau:

34,075; 34,175; 34,257; 37,303;

Bài 11: Một team trồng rừng khoảng cứ 6 ngày trồng được 1800 cây thông. Hỏi vô 12 ngày team tê liệt trồng được từng nào cây thông? (2 điểm)

Bài giải

12 ngày hấp tấp 6 ngày số phen là: (0,25đ)

12 : 6 = 2 (lần) (0,5đ)

Số cây thông team tê liệt trồng được vô 12 ngày là: (0,25đ )

1800 x 2 = 3600 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 3600 cây thông. (0,5 đ)

(Lưu ý: Học sinh thực hiện cơ hội rút về đơn vị chức năng vẫn đích thị.)

Trung bình một ngày team tê liệt trồng được là: (0,2 5đ)

1800 : 6 = 300(cây) (0, 5đ)

Số cây thông team tê liệt trồng được vô 12 ngày là:(0,25đ )

300 x 12 = 3600 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 3600 cây thông. (0,5 đ)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra …..

Đề ganh đua Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 – 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian trá thực hiện bài:40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 4)

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đích thị (Bài 1, 2, 3, 4) và làm bài 5, 6, 7, 8, 9

Bài 1: Hỗn số ghi chép bên dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

Bài 2: a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: (0,5 điểm)

A. 54 B. 904254 C. 9042 D. 9042,54

b) Chữ số 5 vô số thập phân 9042,54 có mức giá trị ở mặt hàng nào là ? (0,5 điểm)

A.Phần triệu B. Phần trăm C. Phần mươi D. Phần nghìn

Bài 3: 7cm2 90mm2 = …………..cm2 số tương thích ghi chép vô điểm chấm là: (0,5 điểm)

A. 79 B. 7,9 C. 790 D. 7900

Bài 4: Chiều lâu năm m, chiều rộng lớn m. Chu vi của một hình chữ nhật là: (1 điểm)

Bài 5: Điền vệt < ; > ; = ; tương thích vô điểm chấm: (2 điểm)

a) 3,025 …. 2,075 b) 56,009 …. 56

c) 42 dm 4 centimet …… 424 centimet d) 9,01 kilogam ….. 9010 g

Bài 6: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: (0,5 điểm)

Bài 7: Viết các phân số sau thứ tự từ lớn đến bé: (1 điểm)

Bài 8: Một người công nhân may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân tê liệt may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên từng nào mét vải vóc ? (1,5 điểm)

Bài 9: Chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều rộng lớn xoàng chiều lâu năm đôi mươi m. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó? (2 điểm)

-HẾT-

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Bài 1: Hỗn số ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

Đáp án nên cần chọn là: A (0,5 điểm)

Bài 2:

a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: 9042 (trước vệt phẩy)

Đáp án nên cần chọn là: C (0,5điểm)

b) Chữ số 5 vô số thập phân 9042,54 có mức giá trị ở mặt hàng phần mươi.

Đáp án nên cần chọn là: C (0,5 điểm)

Bài 3: 7cm2 90mm2 = 7,9 cm2 (vì 1mm2 = 0,01 cm2)

Đáp án nên cần chọn là: B (0,5 điểm)

Bài 4: Hình chữ nhật với chiều lâu năm m, chiều rộng lớn m.

Chu vi của một hình chữ nhật là:

Đáp án nên cần chọn là: C (1 điểm)

Bài 5: (2 điểm)

Em đối chiếu những cặp số và điền được vệt như sau:

a) 3,025 > 2,075 b) 56,009 > 56

c) 42 dm 4 centimet = 424 centimet d) 9,01kg = 9010 g

Bài 6: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân: (mỗi ý đích thị được 0,25 điểm)

Bài 7: (1 điểm)

Vậy viết các phân số tiếp tục mang đến bám theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

Đáp án nên cần chọn là: D

Bài 8:

Cách 1:

Số mét vải may 1 bộ quần áo là: 90 : 30 = 3 (m) (0,5 điểm)

Số mét vải may 60 bộ quần áo là: 3 x 60 = 180 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 180 m vải (0,5 điểm)

Cách 2:

60 bộ quần áo gấp 30 bộ quần áo số lần là: 60 : 30 = 2 (lần) (0,5 điểm)

Số mét vải may 60 bộ quần áo là: 90 x 2 = 180 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 180 m vải (0,5 điểm)

Bài 9:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 180 : 2 = 90 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: (90 – 20) : 2 = 35 (m) (0,5 điểm)

Xem thêm: lòng ngan xào gì ngon

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: (90 + 20) : 2 = 55 (m) (hoặc 90 – 35 hoặc 35 + 20) (0,25 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là: 55 x 35 = 1925 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số : 1925 mét vuông (0,25 điểm)

5/5 - (1 bình chọn)