truyện đam mỹ xuyên không

 Sau khi cá đậm thế gả

Tác giả: Lão Đại Bạch Miêu

Bạn đang xem: truyện đam mỹ xuyên không

Thể loại: Đam mỹ, xuyên ko, chủng điền, mái ấm thụ, mỹ thực

Continue reading “Sau khi cá đậm thế gả”

Bụi xưa

Hán Việt: Tích trần

Tác giả: Thử Uyên

Thể loại: Nguyên quý phái, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi loại nhất, Mất trí lưu giữ.

Continue reading “Bụi xưa”

Cả toàn cầu chỉ mất tớ ko kinh hoàng phản diện

Tác giả: Ma Vương Simon

Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Xuyên ko, Ngọt ngào, Song xử🕊️, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Nam phụ

Continue reading “Cả toàn cầu chỉ mất tớ ko kinh hoàng phản diện”

Đại sư huynh vai ác nằm trong sư tôn HE rồi

Hán Việt: Phản phái đại sư huynh hòa sư tôn HE liễu [ xuyên thư ]

Tác giả: Lục Trường Châu

Thể loại: Nguyên quý phái, đam mỹ, cổ xưa, HE, tình thương, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, khối hệ thống, niên hạ, xuyên thư, cẩu huyết, mái ấm thụ, nhẹ dịu, xuyên trở nên vai ác, sư đồ

Continue reading “Đại sư huynh vai ác nằm trong sư tôn HE rồi”

Anh sở hữu trở nên con kiến với khối hệ thống tai mèo à?

Hán Việt: Nhĩ đối cơ giới miêu nhĩ hữu thập quỷ chủ kiến mạ

Tác giả: Vũ Manh

Thể loại: Nguyên quý phái, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học tập viễn tưởng, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Tùy thân thích không khí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Hài hước, 1v1, Đoàn sủng, Chữa lành lặn, Qua lại thời không

Continue reading “Anh sở hữu trở nên con kiến với khối hệ thống tai mèo à?”

Xuyên nhập sách toán, làm thế nào đây?

Tác giả: Mộc Thông Thông

Thể loại: Xuyên qua chuyện thời ko, vô hạn lưu, và lắng đọng, vui nhộn.

Continue reading “Xuyên nhập sách toán, thực hiện sao đây?”

Xuyên về 1983

Tác giả: Thiểu Dư

Thể loại: Xuyên qua chuyện thời ko, hứng thú cuộc sống đời thường và lắng đọng và thời đại văn học

Continue reading “Xuyên về 1983”

Đại Thánh, chớ tiến công ta!

Tác giả: Quỳnh Cửu Khiêm

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyên việt, Thần tiên yêu thương quỷ quái, Xuyên thư, Chủ thụ, Tây Du đồng nhân.

Continue reading “Đại Thánh, chớ đánh ta!”

Bán yêu thương và buôn bán sơn

Xem thêm: cách ăn rong nho ngon

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Thể loại: Niên hạ, Linh dị thần quỷ quái, Cổ xuyên kim, Ngọt, Hiện đại, Yêu x Yêu, Huyền huyễn, Thoải mái

Continue reading “Bán yêu thương và bán sơn”

Tác giả

Bình luận