mã tỉnh đồng nai

Tỉnh Đồng Nai đem 11 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị trấn, bao hàm 2 TP. Hồ Chí Minh và 9 thị trấn, với 170 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp xã, bao hàm 40 phường, 8 thị xã và 122 xã.

Danh sách những đơn vị chức năng hành thẳng thắn nằm trong tỉnh Đồng Nai
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Biên Hòa731Phường Trảng Dài25993Phường
2Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Phong25996Phường
3Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Biên25999Phường
4Thành phố Biên Hòa731Phường Hố Nai26002Phường
5Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Hòa26005Phường
6Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Hiệp26008Phường
7Thành phố Biên Hòa731Phường Bửu Long26011Phường
8Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Tiến26014Phường
9Thành phố Biên Hòa731Phường Tam Hiệp26017Phường
10Thành phố Biên Hòa731Phường Long Bình26020Phường
11Thành phố Biên Hòa731Phường Quang Vinh26023Phường
12Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Mai26026Phường
13Thành phố Biên Hòa731Phường Thống Nhất26029Phường
14Thành phố Biên Hòa731Phường Trung Dũng26032Phường
15Thành phố Biên Hòa731Phường Tam Hòa26035Phường
16Thành phố Biên Hòa731Phường Hòa Bình26038Phường
17Thành phố Biên Hòa731Phường Quyết Thắng26041Phường
18Thành phố Biên Hòa731Phường Thanh Bình26044Phường
19Thành phố Biên Hòa731Phường Bình Đa26047Phường
20Thành phố Biên Hòa731Phường An Bình26050Phường
21Thành phố Biên Hòa731Phường Bửu Hòa26053Phường
22Thành phố Biên Hòa731Phường Long Bình Tân26056Phường
23Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Vạn26059Phường
24Thành phố Biên Hòa731Phường Tân Hạnh26062Phường
25Thành phố Biên Hòa731Phường Hiệp Hòa26065Phường
26Thành phố Biên Hòa731Phường Hóa An26068Phường
27Thành phố Biên Hòa731Phường An Hòa26371Phường
28Thành phố Biên Hòa731Phường Tam Phước26374Phường
29Thành phố Biên Hòa731Phường Phước Tân26377Phường
30Thành phố Biên Hòa731Xã Long Hưng26380
31Thành phố Long Khánh732Phường Xuân Trung26071Phường
32Thành phố Long Khánh732Phường Xuân Thanh26074Phường
33Thành phố Long Khánh732Phường Xuân Bình26077Phường
34Thành phố Long Khánh732Phường Xuân An26080Phường
35Thành phố Long Khánh732Phường Xuân Hoà26083Phường
36Thành phố Long Khánh732Phường Phú Bình26086Phường
37Thành phố Long Khánh732Xã Bình Lộc26089
38Thành phố Long Khánh732Xã Báo Quang26092
39Thành phố Long Khánh732Phường Suối Tre26095Phường
40Thành phố Long Khánh732Phường Báo Vinh26098Phường
41Thành phố Long Khánh732Phường Xuân Lập26101Phường
42Thành phố Long Khánh732Phường Bàu Sen26104Phường
43Thành phố Long Khánh732Xã Bàu Trâm26107
44Thành phố Long Khánh732Phường Xuân Tân26110Phường
45Thành phố Long Khánh732Xã Hàng Gòn26113
46Huyện Tân Phú734Thị trấn Tân Phú26116Thị trấn
47Huyện Tân Phú734Xã Dak Lua26119
48Huyện Tân Phú734Xã Nam Cát Tiên26122
49Huyện Tân Phú734Xã Phú An26125
50Huyện Tân Phú734Xã Núi Tượng26128
51Huyện Tân Phú734Xã Tà Lài26131
52Huyện Tân Phú734Xã Phú Lập26134
53Huyện Tân Phú734Xã Phú Sơn26137
54Huyện Tân Phú734Xã Phú Thịnh26140
55Huyện Tân Phú734Xã Thanh Sơn26143
56Huyện Tân Phú734Xã Phú Trung26146
57Huyện Tân Phú734Xã Phú Xuân26149
58Huyện Tân Phú734Xã Phú Lộc26152
59Huyện Tân Phú734Xã Phú Lâm26155
60Huyện Tân Phú734Xã Phú Bình26158
61Huyện Tân Phú734Xã Phú Thanh26161
62Huyện Tân Phú734Xã Trà Cổ26164
63Huyện Tân Phú734Xã Phú Điền26167
64Huyện Vĩnh Cửu735Thị trấn Vĩnh An26170Thị trấn
65Huyện Vĩnh Cửu735Xã Phú Lý26173
66Huyện Vĩnh Cửu735Xã Trị An26176
67Huyện Vĩnh Cửu735Xã Tân An26179
68Huyện Vĩnh Cửu735Xã Vĩnh Tân26182
69Huyện Vĩnh Cửu735Xã Bình Lợi26185
70Huyện Vĩnh Cửu735Xã Thạnh Phú26188
71Huyện Vĩnh Cửu735Xã Thiện Tân26191
72Huyện Vĩnh Cửu735Xã Tân Bình26194
73Huyện Vĩnh Cửu735Xã Bình Hòa26197
74Huyện Vĩnh Cửu735Xã Mã Đà26200
75Huyện Vĩnh Cửu735Xã Hiếu Liêm26203
76Huyện Định Quán736Thị trấn Định Quán26206Thị trấn
77Huyện Định Quán736Xã Thanh Sơn26209
78Huyện Định Quán736Xã Phú Tân26212
79Huyện Định Quán736Xã Phú Vinh26215
80Huyện Định Quán736Xã Phú Lợi26218
81Huyện Định Quán736Xã Phú Hòa26221
82Huyện Định Quán736Xã Ngọc Định26224
83Huyện Định Quán736Xã La Ngà26227
84Huyện Định Quán736Xã Gia Canh26230
85Huyện Định Quán736Xã Phú Ngọc26233
86Huyện Định Quán736Xã Phú Cường26236
87Huyện Định Quán736Xã Túc Trưng26239
88Huyện Định Quán736Xã Phú Túc26242
89Huyện Định Quán736Xã Suối Nho26245
90Huyện Trảng Bom737Thị trấn Trảng Bom26248Thị trấn
91Huyện Trảng Bom737Xã Thanh Bình26251
92Huyện Trảng Bom737Xã Cây Gáo26254
93Huyện Trảng Bom737Xã Bàu Hàm26257
94Huyện Trảng Bom737Xã Sông Thao26260
95Huyện Trảng Bom737Xã Sông Trầu26263
96Huyện Trảng Bom737Xã Đông Hoà26266
97Huyện Trảng Bom737Xã Bắc Sơn26269
98Huyện Trảng Bom737Xã Hố Nai 326272
99Huyện Trảng Bom737Xã Tây Hoà26275
100Huyện Trảng Bom737Xã Bình Minh26278
101Huyện Trảng Bom737Xã Trung Hoà26281
102Huyện Trảng Bom737Xã Đồi 6126284
103Huyện Trảng Bom737Xã Hưng Thịnh26287
104Huyện Trảng Bom737Xã Quảng Tiến26290
105Huyện Trảng Bom737Xã Giang Điền26293
106Huyện Trảng Bom737Xã An Viễn26296
107Huyện Thống Nhất738Xã Gia Tân 126299
108Huyện Thống Nhất738Xã Gia Tân 226302
109Huyện Thống Nhất738Xã Gia Tân 326305
110Huyện Thống Nhất738Xã Gia Kiệm26308
111Huyện Thống Nhất738Xã Quang Trung26311
112Huyện Thống Nhất738Xã Bàu Hàm 226314
113Huyện Thống Nhất738Xã Hưng Lộc26317
114Huyện Thống Nhất738Xã Lộ 2526320
115Huyện Thống Nhất738Xã Xuân Thiện26323
116Huyện Thống Nhất738Thị trấn Dầu Giây26326Thị trấn
117Huyện Cẩm Mỹ739Xã Sông Nhạn26329
118Huyện Cẩm Mỹ739Xã Xuân Quế26332
119Huyện Cẩm Mỹ739Xã Nhân Nghĩa26335
120Huyện Cẩm Mỹ739Xã Xuân Đường26338
121Huyện Cẩm Mỹ739Xã Long Giao26341
122Huyện Cẩm Mỹ739Xã Xuân Mỹ26344
123Huyện Cẩm Mỹ739Xã Thừa Đức26347
124Huyện Cẩm Mỹ739Xã Báo Bình26350
125Huyện Cẩm Mỹ739Xã Xuân Bảo26353
126Huyện Cẩm Mỹ739Xã Xuân Tây26356
127Huyện Cẩm Mỹ739Xã Xuân Đông26359
128Huyện Cẩm Mỹ739Xã Sông Ray26362
129Huyện Cẩm Mỹ739Xã Lâm San26365
130Huyện Long Thành740Thị trấn Long Thành26368Thị trấn
131Huyện Long Thành740Xã An Phước26383
132Huyện Long Thành740Xã Bình An26386
133Huyện Long Thành740Xã Long Đức26389
134Huyện Long Thành740Xã Lộc An26392
135Huyện Long Thành740Xã Bình Sơn26395
136Huyện Long Thành740Xã Tam An26398
137Huyện Long Thành740Xã Cẩm Đường26401
138Huyện Long Thành740Xã Long An26404
139Huyện Long Thành740Xã Bàu Cạn26410
140Huyện Long Thành740Xã Long Phước26413
141Huyện Long Thành740Xã Phước Bình26416
142Huyện Long Thành740Xã Tân Hiệp26419
143Huyện Long Thành740Xã Phước Thái26422
144Huyện Xuân Lộc741Thị trấn Gia Ray26425Thị trấn
145Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Bắc26428
146Huyện Xuân Lộc741Xã Suối Cao26431
147Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Thành26434
148Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Thọ26437
149Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Trường26440
150Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Hòa26443
151Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Hưng26446
152Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Tâm26449
153Huyện Xuân Lộc741Xã Suối Cát26452
154Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Hiệp26455
155Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Phú26458
156Huyện Xuân Lộc741Xã Xuân Định26461
157Huyện Xuân Lộc741Xã Báo Hoà26464
158Huyện Xuân Lộc741Xã Lang Minh26467
159Huyện Nhơn Trạch742Xã Phước Thiền26470
160Huyện Nhơn Trạch742Xã Long Tân26473
161Huyện Nhơn Trạch742Xã Đại Phước26476
162Huyện Nhơn Trạch742Thị trấn Hiệp Phước26479Thị trấn
163Huyện Nhơn Trạch742Xã Phú Hữu26482
164Huyện Nhơn Trạch742Xã Phú Hội26485
165Huyện Nhơn Trạch742Xã Phú Thạnh26488
166Huyện Nhơn Trạch742Xã Phú Đông26491
167Huyện Nhơn Trạch742Xã Long Thọ26494
168Huyện Nhơn Trạch742Xã Vĩnh Thanh26497
169Huyện Nhơn Trạch742Xã Phước Khánh26500
170Huyện Nhơn Trạch742Xã Phước An26503

Bạn đang xem: mã tỉnh đồng nai

(*) Nguồn tài liệu update kể từ Tổng Cục Thống Kê cho tới mon 01/2021. cũng có thể bên trên thời gian chúng ta coi nội dung bài viết này những số liệu vẫn không giống.

Xem thêm: Bongdalu - Kết quả bóng đá trực tuyến, Tỷ số bóng đá, Lịch thi đấu mới nhất

Xem thêm: ga nau bia

Cảm ơn quý độc giả vẫn quan hoài cho tới nội dung bài viết của bọn chúng tôi!

Xem thêm:

  • Download bạn dạng vật quy hướng tỉnh Đồng Nai [PDF/CAD] mới mẻ nhất
Dữ liệu những đơn vị chức năng hành chủ yếu VN – Cập nhật cho tới 01/2021