a closer look 1 unit 8 lớp 9Unit 8: Tourism

Unit 8 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 8 lớp 9

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 8: Tourism - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match each word/phrase with a definition. (Điền từng kể từ hoặc cụm kể từ vào cụ thể từng quyết định nghĩa)

Quảng cáo

1. A journey, usually for pleasure, to tát visit different places

2. A place where a lot of people go on holiday

3. The act or activity of moving from one place to tát another

4. A person who shows tourists around

5. A short journey to tát a place, especially one for pleasure

6. An organised journey to tát a place that is not easy to tát reach

Đáp án:

1. tour2. resort3. travel4. tour guide5. trip6. expedition

Hướng dẫn dịch:

1. Một chuyến du ngoạn thông thường là ý mến viếng thăm hỏi những vị trí không giống nhau.

2. Một điểm nhưng mà không ít người cho tới nhập kỳ ngủ.

Quảng cáo

3. Hành động hoặc hoạt động và sinh hoạt dịch rời từ là 1 điểm cho tới 1 điểm không giống.

4. Một người chỉ dẫn khách hàng phượt chuồn xung xung quanh.

5. Một chuyến du ngoạn ngắn ngủn cho tới 1 điểm nhất là điểm nhằm hí hửng nghịch tặc.

6. Một chuyến du ngoạn được tổ chức triển khai nhằm cho tới 1 điểm rất khó cho tới.

2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. (Điền vào cụ thể từng dù rỗng một kể từ list. Có nhị kể từ thừa)

Would you lượt thích to tát explore an exciting location? Do you want to tát (1) to tát a beautiful, relaxing beach, and help to tát save the environment? If the answer is yes, then you should (2) your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3). In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tát help protect the local (4). Call us today to tát talk with one of our experienced tour (5). We'll help you choose and plan a stimulating (6) that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don't worry about the cost. Our prices are very (7). Call right now at (048) 555-6788. You'll be (8) with your EcoTours vacation.

Đáp án:

1. travel2. book3. visit4. environment
5. guides6. holiday7. resonable8. pleased

Quảng cáo

Giải thích:

1. travel (v): đi đi lại lại, du lịch

2. book (v): bịa đặt điểm trước 

3. visit (v): tham lam quan

4. environment (n): môi trường

5. guides (n): phía dẫn 

6. holiday (n): kì nghỉ 

7. reasonable (adj): phù hợp lý

8 pleased (adj): hài lòng

Hướng dẫn dịch:

Bạn cũng muốn tìm hiểu một vị trí thú vị? Quý khách hàng cũng muốn phượt cho tới một bãi tắm biển tự do và xinh đẹp nhất và gom đảm bảo môi trường thiên nhiên. Nếu câu vấn đáp là đem, chúng ta nên được đặt một kỳ ngủ với EcoTours. Tại EcoTours, Shop chúng tôi giúp đỡ bạn tận thưởng kỳ ngủ và học hỏi và chia sẻ nhiều hơn thế nữa về những điểm chúng ta tham lam quan liêu. Thêm nhập cơ Shop chúng tôi dành riêng rời khỏi một đô la nhập ngân sách kỳ ngủ của người tiêu dùng để giúp đỡ đảm bảo môi trường thiên nhiên địa hạt. Hãy gọi mang đến Shop chúng tôi và kể mang đến Shop chúng tôi nghe về một hưởng thụ phượt tour của người tiêu dùng. Chúng tôi tiếp tục giúp đỡ bạn lựa chọn và lên plan cho 1 kỳ ngủ sôi động tương thích cho mình. Những kỳ ngủ của tất cả chúng ta chắc chắn là ko hề nhàm ngán. Đừng lo ngại về ngân sách. Giá cả của Shop chúng tôi rất rất phải chăng. Gọi mang đến Shop chúng tôi tức thì lúc này (048) 555 - 6788. Quý khách hàng tiếp tục ưng ý với kỳ ngủ EcoTours.

Quảng cáo

3. Use the words below to tát complete the compound nouns that match the definitions. (Sử dụng kể từ sau đây nhằm triển khai xong danh kể từ ghép phù phù hợp với những quyết định nghĩa)

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet _____

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: draw _____

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stop _____

4. A popular time of the year for holidays: peak _____

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tát show your ticket: check-_____

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus _____

Đáp án:

1. jet lag2. drawback3. stopover4. peak season5. check-in6. bus stop

Hướng dẫn dịch:

1. Cảm giác mệt rũ rời và hoang mang lo lắng về thời hạn sau đó 1 chuyến cất cánh lâu năm.

2. Mặt xấu đi hoặc yếu tố nhưng mà thực hiện mang đến điều gì cơ xoàng xĩnh thú vị.

3. Việc tạm dừng thời gian ngắn bên trên một điểm nào là cơ thân thuộc nhị phần của chuyến du ngoạn.

4. Thời điểm phổ cập cho những kỳ ngủ nhập năm.

5. Nơi nhưng mà chúng ta cho tới trước tiên khi chúng ta cho tới trường bay nhằm xuất trình vé của người tiêu dùng.

6. Một điểm mặt mũi đàng được lưu lại vị một đại dương báo khi xe cộ buýt giới hạn.

4. Complete the sentences using the compound nouns below. (Hoàn trở nên những câu dùng danh kể từ ghép sau đây.)

1. The _______ time is 12 noon at this khách sạn.

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a _______.

3. There was a _______ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

4. The motorway was blocked because there had been a _______.

5. After _______, please remain seated until the aircraft comes to tát a standstill outside the terminal building.

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and _______.

Đáp án:

1. kiểm tra out2. swimming pool3. mix-up4. pile-up5. touchdown6. full board

Giải thích:

1. kiểm tra out: trả phòng

2. swimming pool: hồ nước bơi

3. mix-up: sự sai lẫn

4. pile-up: vụ đâm xe

5. touchdown: hạ cánh

6. full board: công ty ăn ở đầy đủ gói

Hướng dẫn dịch:

1. Thời gian dối trả chống là 12 giờ trưa bên trên hotel.

Xem thêm: tac dung cua la muop

2. Hãy chắc chắn là rằng tất cả chúng ta ở một hotel đem hồ nước bơi lội.

3. Có một sự lầm lẫn với vé của bọn chúng ta- tất cả chúng ta bị tính phí vé một chiều ko nên vé đầy đủ gói)

4. Đường đường cao tốc bị ngăn vì như thế đem vụ đâm xe cộ.

5. Sau khi hạ cánh hí hửng lòng vẫn ngồi lại cho tới khi máy cất cánh cho tới trạm giới hạn của phía bên ngoài của trạm cuối.

6. Tại hotel, chúng ta có thể lựa chọn thân thuộc chống và bữa tiệc sáng sủa và ăn ngủ toàn bộ.

5. Listen and repeat the following mini-talks, paying attention to tát the tone in the questions. (Nghe và tái diễn đoạn thì thầm ngắn ngủn sau, để ý cho tới tông giọng của những thắc mắc.)

Bài nghe:

1. A: Where would you lượt thích to tát go sightseeing ↷?

    B: I’d lượt thích to tát go to tát nước Australia most of all.

2. A: What bởi you think of the newly discovered cave ↷?

    B: Oh, fantastic.

3. A: Have you been sightseeing all day ↷ ⤻?

    B: Yeah. We’ve been to tát the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction ↷ ⤻?

   B: Yes. Millions of people go there every year.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Quý khách hàng ham muốn chuồn nhìn ngắm ở đâu?

B: Tôi ham muốn cho tới Úc nhất.

2. A: Quý khách hàng nghĩ về sao về một cuộc tìm hiểu huyệt động mới?

B: Ồ, thiệt tuyệt hảo.

3. A: Quý khách hàng đã đi được nhìn ngắm một ngày dài hôm nay?

B: Đúng rồi. Chúng tôi đã đi được cho tới một ngôi miếu, quần thể vườn lan và chợ giời.

4. A: Ai Cập đem nên là 1 trong những điểm thú vị những du khách?

B: Đúng rồi. Hàng triệu khách hàng phượt sắp tới đây từng năm.

6. Mark the questions with falling or falling- rising arrows, and practise the conversation with a partner. Then listen to tát kiểm tra your pronunciation. (Đánh vệt những thắc mắc với mũi thương hiệu trở xuống hoặc là di chuyển xuống-lên và thực hành thực tế cuộc đối thoại với bàn sinh hoạt. Sau cơ nghe nhằm đánh giá phân phát âm của người tiêu dùng.)

Bài nghe:

Martin: What's the matter, Janet? ↓

Janet: I'm looking for my passport. It seems to tát be lost. ↓ ↑

Martin: Have you already searched your purse?

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses?

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it? ↓

Janet: Oh, no, it's not here. Have I dropped it on the plane? ↓ ↑

Martin: Oh my God.

Janet: What should I bởi now? ↓

Martin: Let's report it to tát the customs officer.

Hướng dẫn dịch:

Martin: Có chuyện gì vậy Janet?

Janet: Tôi đang được lần hộ chiếu của tớ. Nó nhường nhịn như bị thất lạc.

Martin: Quý khách hàng đang được lục ví chưa?

Janet: Chưa. Ôi, kính của tôi đâu rồi?

Martin: Chúng hoàn toàn có thể nằm trong túi vật liệu bằng nhựa của người tiêu dùng. Nó đâu rồi?

Janet: Ồ, ko, nó không tồn tại ở phía trên. Tôi đang được tiến công rơi nó bên trên máy cất cánh chưa?

Martin: Ôi Chúa ơi.

Janet: Tôi nên làm cái gi bây giờ?

Martin: Hãy report với nhân viên cấp dưới thương chính.

Bài giảng: Unit 8: Tourism - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 8 khác:

 • Từ vựng Unit 8: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Collocation: Which word goes ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match each word/phrase ... 2. Fill each blank with a word ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the text ... 2a. Ask and aswer the questions ...

 • Communication (phần 1-3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read the following ... 2. These are the top ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Listen to tát the lecture ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill each gap with ... 2. Form compound some nouns ...

 • Project (phần 1-3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following ... 2. What are good ways ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: các món bánh từ bột nếp

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-8-tourism.jsp