nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh

Câu hỏi:

19/09/2022 1,446

A. Chỉ là những độ quý hiếm niềm tin tuy nhiên loại người tạo ra đi ra.

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh

B. Là toàn cỗ những độ quý hiếm tự thế giới tạo ra vô lịch sử dân tộc.

C. Là những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin tuy nhiên thế giới tạo ra đi ra.

Đáp án chủ yếu xác

D. Là toàn cỗ độ quý hiếm vật hóa học của thế giới kể từ Lúc xuất hiện nay đến giờ.

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án trúng là: C

Văn hóa và văn minh đều là những độ quý hiếm vật hóa học và niềm tin tuy nhiên thế giới tạo ra đi ra, tuy nhiên văn hóa truyền thống và văn minh không giống nhau ở chỗ: văn hóa truyền thống là toàn cỗ những độ quý hiếm tự thế giới tạo ra kể từ Lúc loại người thành lập đến giờ, còn văn minh đơn thuần những độ quý hiếm tuy nhiên loại người tạo ra vô tiến trình trở nên tân tiến cao của xã hội (giai đoạn sở hữu ngôi nhà nước).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này sau đó là một trong mỗi xài chuẩn chỉnh cơ phiên bản nhằm phát hiện văn minh?

A. Khi nền công nghiệp xuất hiện nay.

B. Khi thế giới được tạo hình.

C. Khi nước non xuất hiện nay.

D. Khi nền nông nghiệp thành lập.

Câu 2:

Bốn trung tâm văn minh rộng lớn ở phương Đông giai đoạn cổ truyền là

A. Trung Hoa, Ai Cập, Lưỡng Hà và La Mã.

B. Hy Lạp, La Mã, Lưỡng Hà và bấm Độ.

C. Ai Cập, bấm Độ, Trung Hoa và Hy Lạp.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, bấm Độ và Trung Hoa.

Câu 3:

Bốn sáng tạo rộng lớn về kinh nghiệm của những người Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại là

A. phiên bản loại, la bàn, dung dịch nổ và kinh nghiệm thực hiện giấy má.

Xem thêm: tập đoàn kim oanh và tân hiệp phát

B. kinh nghiệm thực hiện giấy má, cánh buồm, bánh xe cộ và la bàn.

C. kinh nghiệm đóng góp tàu, giấy má, khuôn in và dung dịch súng.

D. kinh nghiệm thực hiện giấy má, kinh nghiệm in, la bàn và dung dịch súng.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền vô địa điểm chấm nhằm đầy đủ định nghĩa sau:

“…… là sự việc tiến thủ cỗ về vật hóa học và niềm tin của xã hội loại người; là tình trạng trở nên tân tiến cao của nền văn hóa truyền thống, Lúc xã hội loại người vượt lên trước quan liêu chuyên môn của giai đoạn dã man”.

A. Văn minh.

B. Văn tự động.

C. Văn vật.

D. Văn hiến.

Câu 5:

Văn minh Văn Lang - Âu Lạc ở nước Việt Nam nằm trong giai đoạn này của lịch sử dân tộc văn minh thế giới?

A. Thời kì cổ truyền.

B. Thời kì trung đại.

C. Thời kì cận kim.

D. Thời kì tiến bộ.

Câu 6:

Hai nền văn minh rộng lớn ở phương Tây giai đoạn cổ truyền là

A. Hy Lạp và La Mã.

B. bấm Độ và Trung Hoa.

C. Ai Cập và Lưỡng Hà.

D. La Mã và A-rập.

Xem thêm: cach hap ga ngon

TÀI LIỆU VIP VIETJACK