vở bài tập toán lớp 5 trang 27

Câu 1, 2, 3, 4 trang 27 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1


Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi sở hữu 300kg thóc thì xay xát được từng nào ki-lô-gam gạo?

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 27

1. Trường Bản Lườm đang được hoạt động được 36 em sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại đi học học tập, vô cơ số em phái đẹp tất tả 3 lượt số em phái nam. Hỏi ngôi trường Bản Lườm đang được hoạt động được từng nào em phái nam, từng nào em phái đẹp sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại đi học học?

2. Tìm chu vi một mảnh đất nền hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm vì thế \({3 \over 2}\) chiều nhiều năm rộng lớn và rộng lớn chiều rộng lớn 10m.

3. Cứ 1 tạ thóc thì xát được 60kg gạo. Hỏi sở hữu 300kg thóc thì xay xát được từng nào ki-lô-gam gạo?

4. Theo dự tính, một xưởng mạng nên thực hiện vô 15 ngày, thường ngày mạng được 300 thành phầm thì mới có thể hoàn thiện plan. Do nâng cấp kinh nghiệm nên thường ngày xưởng cơ mạng được 450 thành phầm. Hỏi xưởng mạng cơ thực hiện vô từng nào ngày thì hoàn thiện kế tiếp hoạch?

Đáp án

1. 

Tóm tắt

 

Bài giải

Tổng số phần đều nhau của số em phái nam và em phái đẹp là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số em phái nam là:

36 : 4 x 1= 9 (nam)

Số em phái đẹp là:

36 : 4 x 3 = 27 (nữ)

Hoặc: 36 – 9 = 27 (nữ)

Đáp số: 9 phái nam và 27 nữ

2. 

Tóm tắt:

 

Bài giải

Hiệu số phần đều nhau là:

 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

10: 1 x 2 = trăng tròn (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật:

10 x 3 = 30 (m)

Chu vi hình chữ nhật:

(20 + 30) x 2 = 100 (m)

Đáp số: 100m

Xem thêm: duỗi mịn

3. 

Đổi:

1 tạ = 100kg

Cách 1

Bài giải

300 kilogam thóc đối với 100kg thóc thì tất tả số lần:

300 : 100 = 3 (lần)

Số ki-lô-gam gạo xay được là:

60 x 3 = 180 (kg)

Đáp số: 180kg

Cách 2:

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo xay được kể từ 1kg thóc là:

\(60:100 = {3 \over 5}(kg)\)

Số ki-lô-gam gạo xay được kể từ 150kg thóc là:

\({3 \over 5}\, \times \,300 = 180(kg)\)

Đáp số: 180kg

4.

Bài giải

Số thành phầm mạng được bám theo dự tính là:

300x 15 = 4500 (sản phẩm)

Số ngày hoàn thiện plan là:

4500 : 450 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: 1 ngày kim giờ quay mấy vòng