tổng hợp kiến thức toán 7Việc ghi nhớ đúng chuẩn một công thức Toán lớp 7 vô hàng nghìn công thức ko nên là sự việc đơn giản dễ dàng, với mục tiêu gom học viên đơn giản dễ dàng rộng lớn trong công việc ghi nhớ Công thức, VietJack biên soạn phiên bản tổ hợp kỹ năng và kiến thức, công thức Toán lớp 7 học tập kì 1, học tập kì 2 không thiếu, cụ thể Đại số và Hình học tập được biên soạn bám theo từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay công thức giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 7 rộng lớn.

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán 7

Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức, công thức Toán 7 (cả năm)

Lý thuyết Toán 7 sách mới:

 • Lý thuyết Toán 7 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Cánh diều

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Công thức Toán 7 (sách cũ)

Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 7 Đại số và Hình học tập bao gồm 7 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức Toán lớp 7 Học kì 1 cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Học kì 2 cụ thể nhất

Công thức Đại số lớp 7 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Công thức Hình học tập lớp 7 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 7 này, học viên tiếp tục đơn giản dễ dàng ghi nhớ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 7. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 7 cả năm

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số

1. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số viết lách được bên dưới dạng phân số Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất với a, b ∈ Z, b ≠ 0

Kí hiệu tập trung số hữu tỉ: Q

2. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Nếu một phân số tối giản với kiểu mẫu dương tuy nhiên kiểu mẫu không tồn tại ước thành phần không giống 2 và 5 thì phân số bại liệt viết lách được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- Nếu một phân số tối giản với kiểu mẫu dương tuy nhiên kiểu mẫu sở hữu ước thành phần không giống 2 và 5 thì phân số bại liệt viết lách được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.

3. Các phép tắc toán tiến hành vô tập trung số hữu tỉ Q

+) Cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Đưa số hữu tỉ về dạng phân số nằm trong kiểu mẫu dương

* Cộng nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

* Trừ nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Chú ý: Khi gửi một trong những hạng kể từ vế này sang trọng vế bại liệt của một đẳng thức, tao nên thay đổi lốt số hạng bại liệt.

Với từng x, nó, z ∈ Q: x + nó = z ⇒ x = z – nó.

* Nhân nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

* Chia nhì số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

4. Giá trị vô cùng của một trong những hữu tỉ x.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Tính chất: Với từng x ∈ Q thì |x| ≥ 0; |x| = |-x|; |x| ≥ x

5. Viết những công thức tính lũy quá của một trong những hữu tỉ.

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

- Tích của nhì luỹ quá nằm trong cơ số: xm . xn = xm + n

- Thương của nhì luỹ quá nằm trong cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

- Luỹ quá của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

- Luỹ quá của một tích: (x . y)n = xn . yn

- Luỹ quá của một thương: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất (y ≠ 0)

6. Tỉ lệ thức

- Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhì tỉ số Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất.

- Từ đẳng thức a . d = b . c tao rất có thể suy đi ra được những tỉ trọng thức sau:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

7. Tính hóa học của sản phẩm tỉ số đều bằng nhau.

- Tính hóa học của sản phẩm tỉ số đều bằng nhau (với ĐK những biểu thức sở hữu nghĩa)

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

8. Quy ước thực hiện tròn trặn số

- Trường thích hợp 1: Nếu chữ số trước tiên trong số chữ số bị vứt đi nhỏ rộng lớn 5 thì tao không thay đổi thành phần còn sót lại. Trong tình huống số nguyên vẹn thì tao thay cho những chữ số bị vứt đi vì như thế những chữ số 0.

- Trường thích hợp 2: Nếu chữ số trước tiên trong số chữ số bị vứt đi to hơn hoặc vì như thế 5 thì tao nằm trong thêm một vô chữ số sau cùng của thành phần còn sót lại. Trong tình huống số nguyên vẹn thì tao thay cho những chữ số bị vứt đi vì như thế những chữ số 0.

9. Số vô tỉ. Căn bậc hai

- Số vô tỉ là số viết lách được bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần trả.

Xem thêm: studio sáng tạo

- Kí hiệu tập dượt số vô tỉ: I

- Căn bậc nhì của một trong những a ko âm là một trong những x sao cho tới x2 = a

- Số dương a sở hữu đích nhì căn bậc nhì, một trong những dương kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và một trong những âm kí hiệu là -Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

10. Số thực

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi cộng đồng là số thực

- Tập thích hợp số thực: R

Ta có: R = Q ∪ I

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học

1. Hai góc đối đỉnh

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hai góc đối đỉnh là nhì góc tuy nhiên từng cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc bại liệt.

- Hai góc đối đỉnh thì vì như thế nhau: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

2. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

- Hai đường thẳng liền mạch xx’, yy’ hạn chế nhau và trong số góc tạo nên trở thành sở hữu một góc vuông được gọi là hai tuyến đường trực tiếp vuông góc và được kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Thừa nhận đặc thù sau: Có một và có một đường thẳng liền mạch a’ trải qua điểm O và vuông góc với đường thẳng liền mạch a cho tới trước.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

3. Đường trung trực của đoạn trực tiếp

- Đường trực tiếp vuông góc với một quãng trực tiếp tại trung điểm của chính nó được gọi là đàng trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

- Khi xy là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB tao cũng nói: Hai điểm A và B là đối xứng cùng nhau qua chuyện đường thẳng liền mạch xy.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

xy là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB thì Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

4. Các góc tạo nên vì như thế một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường thẳng:

Đường trực tiếp c hạn chế hai tuyến đường trực tiếp a, b và tạo nên trở thành những cặp góc:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- So le trong: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Đồng vị: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Trong nằm trong phía: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song

- Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song là hai tuyến đường trực tiếp không sở hữu điểm chung.

- Dấu hiệu phân biệt hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song: Nếu đường thẳng liền mạch c hạn chế hai tuyến đường trực tiếp a, b và trong số góc tạo nên trở thành sở hữu một cặp góc so sánh le vô đều bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị vì như thế nhau) thì a và b tuy vậy song cùng nhau. Kí hiệu: a // b

6. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng liền mạch tuy vậy song

+) Tiên đề: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch chỉ tồn tại một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch bại liệt.

+) Tính chất: Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song thì:

- Hai góc so sánh le vô vì như thế nhau

- Hai góc đồng vị vì như thế nhau

- Hai góc vô nằm trong phía bù nhau

+) Nếu a // b thì:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

....................................

....................................

....................................

Tải tư liệu nhằm coi công thức Toán lớp 7 cả năm lênh láng đủ:

Xem thêm thắt những bài bác tổ hợp kỹ năng và kiến thức, công thức những môn học tập lớp 7 hoặc, cụ thể khác:

 • Bộ thắc mắc ôn tập dượt môn Vật Lí 7

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: con cưng gần đây