toán lớp 6 bài 1

Tập hợp ý lớp 6 Sách mới

Giải Toán lớp 6 tập dượt 1 bài xích 1: Tập hợp ý, Phần tử của tập kết 3 cuốn sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống tổ hợp câu nói. giải Toán 6 bài xích 1 cụ thể mang lại từng sách, hùn những em với sự sẵn sàng bài xích kỹ lưỡng trước lúc đi học. Lời giải hoặc bài xích tập dượt Toán 6 này cũng chính là tư liệu nhằm nghề giáo và bố mẹ tham lam cẩn vô quy trình chỉ dẫn và giảng dạy dỗ môn Toán lớp 6 theo đuổi công tác mới nhất.

Bạn đang xem: toán lớp 6 bài 1

1. Giải Toán lớp 6 bài xích 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Toán lớp 6 bài xích 1 bài xích Tập hợp ý sách Kết nối học thức bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài xích tập dượt bám sát công tác học tập sách mới nhất. Mời chúng ta tìm hiểu thêm bên trên đây: Toán lớp 6 bài xích 1 Tập hợp ý sách Kết nối tri thức

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 8 Câu 1.1

Cho nhị tập dượt hợp:

A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; ư; v}

Dùng kí hiệu "∉" hoặc "∈" nhằm vấn đáp câu hỏi: Mỗi thành phần a, b, x, u nằm trong tập kết này và ko nằm trong tập kết nào?

Đáp án

Dựa vô những thành phần của tập kết A và B

Ta có:

a ∈ A; a ∉ B

b ∈ A; b ∈ B

x ∈ A; x ∉ B

u ∉ A; u ∈ B

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 8 Câu 1.2

Cho tập dượt hợp:

U = {x ∈ N | x phân chia không còn mang lại 3}

Trong những số 3, 5, 6, 0, 7 số này nằm trong và số này ko nằm trong tập dượt U?

Đáp án

Các số nằm trong tập kết U là: 0; 3; 6

Các số ko nằm trong tập dượt U là: 5; 7

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 8 Câu 1.3

Bằng cơ hội liệt kê những thành phần, hãy viết lách những tập kết sau:

a) Tập hợp ý K những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 7;

b) Tập hợp ý D những mon (dương lịch) với 30 ngày

c) Tập hợp ý M những vần âm giờ Việt vô kể từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ"

Đáp án

a) Tập hợp ý K những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 7 là K = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}

b) Tập hợp ý D những mon (dương lịch) với 30 ngày là D = { mon 4; mon 6; mon 9; mon 11 }

c) Tập hợp ý M những vần âm giờ Việt vô kể từ "ĐIỆN BIÊN PHỦ" M = {Đ; I; Ê; N; B; P; H; U}

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 8 Câu 1.4

Bằng cơ hội nêu tín hiệu đặc thù, hãy viết lách tập kết A những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 10.

Đáp án

Tập hợp ý A những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 10 được viết lách bằng phương pháp nêu tín hiệu đặc thù là:

A = {n ∈ N | n < 10}

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 8 Câu 1.5

Hệ Mặt Trời bao gồm với Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể xoay quanh Mặt Trời gọi là những hành tinh anh, này đó là Thủy tinh anh, Kim tinh anh, Trái Đất, Hỏa tinh anh, Mộc tinh anh, Thổ tinh anh, Thiên Vương tinh anh và Hải Vương tinh anh.

Gọi S là tập kết những hành tinh anh của hệ Mặt Trời. Hãy viết lách S bằng phương pháp liệt kê những thành phần của S.

Đáp án

Tập S được viết lách bằng phương pháp liệt kê những thành phần là:

S = {Thủy tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh}

Trắc nghiệm bài xích 1 Tập hợp ý KNTT

2. Giải Toán lớp 6 bài xích 1 sách Chân Trời Sáng Tạo

Toán lớp 6 bài xích 1 Tập hợp ý - Phần tử của tập kết Chân trời tạo ra bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài xích tập dượt. Toàn cỗ câu nói. giải cụ thể, chào chúng ta tìm hiểu thêm tại: Toán lớp 6 bài xích 1 Tập hợp ý - Phần tử của tập kết Chân trời tạo ra.

Các em nằm trong theo đuổi dõi đáp án sau đó là đối chiếu thành quả của tôi nhé!

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 9 Câu 1

Cho D là tập kết những số bất ngờ một vừa hai phải to hơn 5 một vừa hai phải nhỏ rộng lớn 12. Viết tập kết D theo đuổi nhị cơ hội rồi lựa chọn kí hiệu ∈, ∉ phù hợp thay cho cho từng “?” bên dưới đây:

5 ? D; 7 ? D; 17 ? D; 0 ? D; 10 ? D.

Đáp án

Viết tập kết D theo đuổi nhị cách:

 • Cách 1: D = {6, 7, 8, 9, 10, 11}
 • Cách 2: D = { x | x là số bất ngờ, 5 < x < 12}

Vậy điền như sau:

5 ∉ D; 7 ∈ D; 17 ∉ D; 0 ∉ D; 10 ∈ D

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 9 Câu 2

Cho B là tập kết những số bất ngờ lẻ và to hơn 30. Trong những xác định sau, xác định nao là đích thị, xác định này là sai?

a) 31 ∈ B;

b) 32 ∈ B;

c) 2002 ∉ B;

d) 2003 ∉ B.

Đáp án

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 9 Câu 3

Hoàn trở nên bảng sau đây vô vở (theo mẫu):

Giải Toán lớp 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đáp án

Tập hợp ý mang lại bởi vì cơ hội liệt kê phần tử Tập hợp ý mang lại bởi vì đặc điểm quánh trưng
H = {2; 4; 6; 8; 10}H là tập kết những số bất ngờ chẵn không giống 0 và nhỏ rộng lớn 11.
M = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}M là tập kết những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 15.
P = {11, 13, 15, 17, 19, 21}P là tập kết những số bất ngờ lẻ to hơn 10 và nhỏ rộng lớn 22.
X = {Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Đông Timor}X là tập kết những nước ở điểm Khu vực Đông Nam Á.

Toán lớp 6 tập dượt 1 trang 9 Câu 4

Viết tập kết T bao gồm thương hiệu những mon dương lịch vô quý IV (ba mon cuối năm). Trong tập kết T, những thành phần này với số ngày là 31?

Đáp án

Do tập kết T bao gồm những mon dương lịch vô quý IV (ba mon cuối năm) nên tao viết lách T bên dưới dạng tập kết như sau:

T = {Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12}

Trong tập kết T, những thành phần với 31 ngày là Tháng 10 và mon 12.

Xem thêm: Xoilac TV Tìm Hiểu về các thuật ngữ bóng đá - Ứng dụng cập nhật tý số trực tuyến nhanh nhất

Trắc nghiệm bài xích 1 Tập hợp ý - Phần tử của tập kết CTST

3. Giải Toán lớp 6 bài xích 1 sách Cánh Diều

Toán lớp 6 bài xích 1 Tập hợp ý sách Cánh Diều bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng phần, từng bài xích tập dượt vô nội dung công tác học tập sách mới nhất cực kỳ tiện cho những em học viên đối chiếu so sánh thành quả của tôi. Mời chúng ta tìm hiểu thêm câu nói. giải bài xích 1 bên trên đây: Toán lớp 6 bài xích 1 Tập hợp ý sách Cánh Diều

Toán lớp 6 trang 7 tập dượt 1 Câu 1

Liệt kê những thành phần của từng tập kết sau:

a) A là tập dượt hơp những hình vô Hình 3;

Giải bài xích tập dượt 1 bài xích 1: Tập hợp ý SGK Cánh Diều Toán 6 tập dượt 1 trang 7

b) B là tập kết những vần âm xuất hiện tại vô kể từ "NHA TRANG";

c) C là tập kết những mon của Quý II (biết 1 năm bao gồm 4 quý);

d) D là tập kết những nốt nhạc với vô khuông nhạc Hình 4;

Giải bài xích tập dượt 1 bài xích 1: Tập hợp ý SGK Cánh Diều Toán 6 tập dượt 1 trang 7

Đáp án

a) A = { Hình chữ nhật; Hình vuông; Hình bình hành; Hình tam giác; Hình thang}

b) B = {N; H; A; T; R; G}

c) C = {Tháng 4; Tháng 5; Tháng 6}

d) D = {Đồ; Rê; Mi; Pha; Son; La; Si}

Toán lớp 6 trang 8 tập dượt 1 Câu 2

Cho tập kết A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu "∈","∉" phù hợp vô khu vực chấm:

a) 11 .......... A

b) 12 ........... A

c) 14 .......... A

d) 19 ........... A

Đáp án

a) 11 ∈ A

b) 12 ∉ A

c) 14 ∉ A

d) 19 ∈ A

Toán lớp 6 trang 8 tập dượt 1 Câu 3

Viết từng tập kết sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của tập kết đó:

a, A = {x | x là số bất ngờ chẵn, x < 14}

b, B = {x | x là số bất ngờ chẵn, 40 < x < 50}

c, C = {x | x là số bất ngờ lẻ, x < 15}

d, D = {x | x là số bất ngờ lẻ, 9 < x < 20}

Đáp án

a, A = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12}

b, B = {42; 44; 46; 48}

c, C = {1; 3; 5; 7; 9; 11; 13}

d, D = {11; 13; 15; 17; 19}

Toán lớp 6 trang 8 tập dượt 1 Câu 4

Viết từng tập kết sau bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tập kết đó:

a) A = {0; 3; 6; 9; 12; 15}

b) B = {5; 10; 15; 20; 25; 30}

c) C = {10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90}

d) D = {1; 5; 9; 13; 17}.

Đáp án

a) A = {x | x là số bất ngờ phân chia không còn mang lại 3, x < 16};

b) B = {x | x là số bất ngờ phân chia không còn mang lại 5, x < 35}

c) C = {x | x là số bất ngờ phân chia không còn mang lại 10, 0 < x < 100}

d) D = { x | x là những số bất ngờ rộng lớn thông thường nhau 4 đơn vị chức năng, 0 < x < 18}.

Trắc nghiệm Tập hợp ý sách Cánh Diều

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài xích 2

Toán lớp 6 bài xích 1: Tập hợp ý, Phần tử của tập kết là phần câu nói. giải cụ thể 3 cuốn sách mới nhất theo đuổi công tác GDPT, chúng ta mò mẫm câu nói. giải của từng sách theo đuổi links bên dưới đây:

 • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 6 Cánh Diều
 • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Tại trên đây bao gồm câu nói. giải đầy đủ cỗ của từng bài học kinh nghiệm của 3 sách mới nhất cả năm học tập. VnDoc liên tiếp update đáp án và câu nói. giải mang lại chúng ta nằm trong theo đuổi dõi.

4. Lý thuyết Tập hợp ý, Phần tử của tập dượt hợp

1. Cách viết lách, ký hiệu

a. Cách viết

Mỗi tập kết thông thường được kí hiệu bởi vì một vần âm in hoa; chẳng hạn; tập kết A, tập kết B, tập kết X.

Ví dụ: Tập hợp ý A={a,b,c}, tập kết X={1;2;3;4}...

Mỗi thành phần của một tập kết thông thường được kí hiệu bởi vì một vần âm thường; chẳng hạn: a là thành phần của tập kết A, b là 1 thành phần của tập kết B, x là 1 thành phần của tập kết X.

b. Ký hiệu

Nếu a là 1 thành phần của tập kết A thì tao viết: a ∈ A.

Nếu b ko nên là 1 thành phần của tập kết A thì tao viết lách b ∉ A.

Ví dụ: Cho tập kết M = {1; 2; 3}

Khi ê tao với một là thành phần nằm trong M nên 1 ∈ M

Và 4 ko là thành phần nằm trong M nên 4 ∉ M

3. Để viết lách một tập kết, thông thường với nhị cách:

Xem thêm: u cà na

 • Liệt kê những thành phần của tập dượt hợp; tức là viết lách toàn bộ những thành phần của tập kết ê vô lốt ngoặc nhọn {}.
 • Chỉ đi ra đặc điểm đặc thù cho những thành phần của tập kết đó; tức là đặc điểm tuy nhiên từng thành phần của tập kết ê nên với và chỉ những thành phần của tập kết ê mới nhất với.
 • Ví dụ: Cho tập kết B bao gồm những số bất ngờ nhỏ rộng lớn 5.

  Viết tập kết B bên dưới dạng liệt kê những thành phần là: B = {0; 1; 2; 3; 4}

  Viết tập kết B bên dưới dạng chỉ ra rằng đặc điểm đặc thù là: B = {x ∈ N| x < 5}