toan 5

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 5: bên trên đây

Sách giáo khoa toán lớp 5

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: toan 5

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa toán lớp 5 bao gồm những bài xích sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: fall back on là gì

 • Ôn tập: Khái niệm về phân số
 • Ôn tập: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số
 • Ôn tập: So sánh nhị phân số
 • Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo)
 • Phân số thập phân
 • Luyện tập
 • Ôn tập: Phép nằm trong và luật lệ trừ nhị phân số
 • Ôn tập: Phép nhân và luật lệ phân tách nhị phân số
 • Hỗn số
 • Hỗn số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt Chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Ôn tập dượt về giải toán
 • Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Luyện tập
 • Ôn tập dượt và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
 • Luyện tập
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích
 • Luyện tập
 • Héc-ta
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Khái niệm số thập phân
 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
 • Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân
 • Luyện tập
 • Số thập phân vị nhau
 • So sánh nhị số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Viết những số đo phỏng nhiều năm bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Cộng nhị số thập phân
 • Luyện tập
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Luyện tập
 • Trừ nhị số thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Nhân một vài thập phân Với một vài tự động nhiên
 • Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000
 • Luyện tập
 • Nhân một vài thập phân với một vài thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Phép phân tách Chia một vài thập phân mang lại một vài tự động nhiên
 • Luyện tập
 • Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000
 • Chia một vài ngẫu nhiên mang lại một vài ngẫu nhiên tuy nhiên thương tìm ra là một vài thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một vài ngẫu nhiên mang lại một vài thập phân
 • Luyện tập
 • Chia một vài thập phân mang lại một vài thập phân
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Giới thiệu PC vứt túi
 • Sử dụng PC thu về nhằm giải toán về tỉ số phần trăm
 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Hình tròn xoe. Đường tròn
 • Chu Vi hình tròn
 • Luyện tập
 • Diện tích hình tròn
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Giới thiệu biểu vật dụng hình quạt
 • Luyện tập dượt về tính chất diện tích
 • Luyện tập dượt về tính chất diện tích S (tiếp theo)
 • Luyện tập dượt chung
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích Xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Luyện tập
 • Diện tích Xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Thể tích của một hình
 • Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối
 • Mét khối
 • Luyện tập
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện tập
 • Nhân số đo thời hạn. Với một số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Vận tốc
 • Luyện tập
 • Quãng đường
 • Luyện tập
 • Thời gian
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Ôn tập dượt về phân số
 • Ôn tập dượt về phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về số thập phân
 • Ôn tập dượt về số thập phân (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về đo phỏng nhiều năm và đo khối lượng
 • Ôn tập dượt về đo phỏng nhiều năm và đo lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về đo diện tích
 • Ôn tập dượt về đo thể tích
 • Ôn tập dượt về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo)
 • Ôn tập dượt về đo thời gian
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Phép nhân
 • Luyện tập
 • Phép chia
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập dượt về những luật lệ tính với số đo thời hạn.
 • Ôn tập dượt về tính chất chu vi, diện tích S một vài hình
 • Luyện tập
 • Ôn tập dượt về tính chất diện tích S, thể tích một vài hình
 • Luyện tập
 • Luyện tập dượt chung
 • Một số dạng việc tiếp tục học
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt chung
 • Luyện tập dượt Chung

Xem tăng những sách xem thêm liên quan:

Xem thêm: cách nhận xét biểu đồ tròn

 • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 5
 • Giải Toán Lớp 5
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5
 • Sách Giáo Viên Toán Lớp 5
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1
 • Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2