thủy phân saccarozo

Câu hỏi:

Khi thủy phân saccarozơ thì thu được?

Bạn đang xem: thủy phân saccarozo

A. Ancol etylic   

B. Glucozơ và fructozơ

C. Glucozơ        

D. Fructozơ

Đáp án chính B.

Khi thủy phân saccarozơ thì nhận được Glucozơ và fructozơ, saccarozo là 1 trong dạng đường kết tinh, chúng không tồn tại màu sắc, không tồn tại mùi hương và sở hữu vị ngọt, rất dễ dàng nhằm hòa tan nội địa, đặc biệt quan trọng tan nhiều nội địa rét.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án thực sự B

– Saccarozo hoặc saccharose là 1 trong disacaride (glucose + fructose) với công thức phân tử là C12H22O11.

– Saccarozơ được tạo nên nên  tự gốc α- glucozơ và β- fructozơ links cùng nhau qua quýt nguyên vẹn tử oxi thân thiết C1 của glucozơ và C2 của fructozơ, là 1 trong disaccarit được cấu trúc từ là một gốc glucozo và một gốc fructozo links cùng nhau qua quýt nguyên vẹn tử oxi. Nên nhập phân tử saccarozo không tồn tại group andehit (CH=O), chỉ mất những group ancol (OH).

– Saccarozo có tương đối nhiều tên thường gọi không giống nhau như: Đường kính (đường có tính tinh ma khiết cao), đàng ăn, đàng cát, đàng white, đàng nâu (đường sở hữu láo nháo tạp hóa học màu), đàng mía (đường nhập thân thiết cây mía), đàng phèn (đường ở dạng kết tinh), đàng củ cải (đường nhập củ cải đường), đàng thốt nốt (đường nhập cây thốt nốt) hay là 1 cơ hội giản dị và đơn giản là đàng.

– Saccarozo không tồn tại phản xạ tráng bạc và ko làm mất đi thuốc nước brom, minh chứng phân tử saccarozo không tồn tại group chứ CHO. Khi đun rét hỗn hợp saccarozo với H2SO4 loãng được hỗn hợp sở hữu phản xạ tráng bạc tự nhập hỗn hợp nhận được sau khoản thời gian đun rét sở hữu glucozo và fructozo. Do vậy,

– Saccarozơ sở hữu những đặc thù vật lý cơ sau đây:

Xem thêm: quả chanh tiếng anh là gì

+ Saccarozo là 1 trong dạng đàng kết tinh ma, chúng không tồn tại màu sắc, không tồn tại mùi hương và sở hữu vị ngọt, rất dễ dàng nhằm hòa tan nội địa, đặc biệt quan trọng tan nhiều nội địa rét.

+ Saccarozo rét chảy và phân diệt ở 186 °C để tạo nên caramen (đường thắng), và Lúc cháy tạo nên carbon, dioxide carbon, nước. Nước rất có thể đánh tan cấu tạo của sucrose nhờ thủy phân, song quy trình này là rất rất chậm chạp và vì vậy sucrose rất có thể tồn bên trên nhập hỗn hợp trong vô số nhiều năm nhưng mà gần như là bất biến. 

– Tính Hóa chất của saccarozơ

Do không tồn tại group chức andehit nên saccarozo không tồn tại tính khử như glucozo, tuy nhiên saccarozo sở hữu đặc thù của ancol nhiều chức. Mặt không giống, tự được cấu trúc kể từ nhị gốc monosaccarit nên saccarozơ sở hữu phản xạ thủy phân.

+ Phản ứng thủy phân; Phản ứng cần thiết của saccarozơ là thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit. Khi đun rét hỗn hợp saccarozơ sở hữu axit vô sinh thực hiện hóa học xúc tác, saccarozơ bị thủy phân trở nên glucozo và fructozo. 

Khi thủy phân saccarozơ thì nhận được glucozơ và fructozơ

Phương trình phản xạ thủy phân saccarozơ:

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O(fructozơ)

+ Phản ứng với Cu(OH)2:

Trong hỗn hợp, saccarozơ phản xạ với Cu(OH)2 mang đến hỗn hợp đồng saccarat được màu sắc xanh lơ lam. Phương trình:

C12H22O11+ Cu(OH)2 → (C12H10O111)2Cu + 2H2O

Xem thêm: định mệnh anh yêu em (đài loan 2008 vietsub)