they are building a new highway around the city

Bạn đang xem: they are building a new highway around the city

They are building a new highway around the đô thị.

A. A new highway is being built around the đô thị.

B. A new highway is being built around the đô thị by them.

C. A new highway around the đô thị is being built.

D. Around the đô thị a new highway is being built.

Đáp án C

Tân ngữ nhập câu gốc là cụm kể từ “A new highway around the city” nên đáp án còn sót lại sai. Lược quăng quật by them,by someone,by people,... nhập câu BĐ với mái ấm ngữ bất định

Dịch nghĩa:Một đàng đường cao tốc mới nhất xung quanh thành phố Hồ Chí Minh đang rất được xây dựng

lam ganh đua thuy trang A cần còn 5 ký tự động nữa bực bản thân thê ko biết

. 27/06/2019

DC Circuit Court Ừ t cx thực hiện tương đương bà bại liệt Su. #TeamA. Giống chị Trinh luôn luôn nè đê quỷ ma (

. 11/01/2019

Hoàng Anh Tùng trong Cambridge Dic. với cụm đt: build something around something
nên t suy nghĩ A đúng ra. Nguồn : alivepool99

. 10/01/2019

Bòi Chịu câu này nữa ạ :( là A hoặc C trên đây :(

1 Trả tiếng . 10/01/2019

Bòi Chịu trong Cambridge Dic. với cụm đt: build something around something
nên t suy nghĩ A đích hơn

. 09/01/2019

Ali Susu A,C đều đích, bản thân thấy A hoặc hơn

. 09/01/2019

DC Circuit Court C chất lượng rộng lớn A ạ

3 Trả tiếng . 09/01/2019

Nguyễn Thị Lan Phượng tèo mi quáiiii

. 22/04/2018

Xem thêm: skills 2 unit 4 lớp 9

Nguyễn Hoàng Gia Hưng ẩu ......

. 24/02/2018

Phạm Hồng Hạnh nhìu chế sai A vvvv

. 20/01/2018

Bại Não -.- e báo

. 29/12/2017

Nguyễn Thị Ánh Son Câu này thì C -_-

1 Trả tiếng . 29/12/2017

Bòi Chịu "around the city" nó vấp ngã nghĩa mang đến "a new high way" vì thế nó đứng sau thì hợp lý rộng lớn á chị .-.

. 22/12/2017

nhàn nguyễn A sai ở đâu nhỉ

1 Trả tiếng . 22/12/2017

Nguyễn Văn Toàn Ối, A ??? . 28/4/2017

. 28/04/2017

Mai Thị Hương hài thực sự mk sai ngớ ngẩn thiệt r nhưng mà . 22/4/2017

. 22/04/2017

Mai Thị Hương là sao bạn? mk k hiểu lắm 22/4/2017

. 22/04/2017

My love 12a11 ơ câu này vừa phải gặp gỡ bênluyên vận tốc thì cần :P và e cx tiếp tục lựa chọn a : 3 . 22/4/2017

. 22/04/2017

Duyên Lê Try Chắc tiếp tục rất mất thời gian mới nhất lần rời khỏi câu vấn đáp...nằm trong loại câu này Và e tiếp tục phát hiện t.ăn ý thực hiện mang đến adV of place xuống cuối =.=P/s: cái nào thì cũng xuôi nhưng mà :V 22/4/2017

. 22/04/2017

Mai Thị Hương thối nhiều ng lựa chọn thế, huhu, cg cA nhưng mà sao A lại sai nhỉ ///??? AI GIẢI THÍCH HỘ MK VS . 22/4/2017

3 Trả tiếng . 22/04/2017

Xem tăng comment (47/67)