thể tích hình chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật được xác lập đơn giản và dễ dàng khi chúng ta biết chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao của hình vỏ hộp. Các các bạn đang được nghe biết công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật tuy nhiên nếu như không vận dụng thông thường xuyên thì tiếp tục cực kỳ mau quên. Trong nội dung bài viết này, Từ Điển Toán Học sẽ hỗ trợ chúng ta ôn lại công thức, phương pháp tính và bài xích tập luyện vận dụng nhằm tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

1. Hình Hộp Chữ Nhật là gì?

Bạn đang xem: thể tích hình chữ nhật

Hình vỏ hộp chữ nhật là một trong những hình vô không khí 3 chiều, vô cơ từng mặt mày của chính nó đều là hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật với 6 mặt mày, 8 đỉnh, và 12 cạnh. Nếu gọi 2 mặt mày bất kì đối lập nhau là mặt mày lòng, thì 4 mặt mày sót lại tuy nhiên mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

 

Hình vỏ hộp chữ nhật (ảnh minh họa)

Trong hình vỏ hộp chữ nhật trên:

a – là chiều dài

b – là chiều rộng

h – là chiều cao

2. Công thức Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tích của diện tích S mặt mày lòng và độ cao của nó:

V = a.b.h (m3)

Trong đó:

V – là thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

a – là chiều dài

Xem thêm: metanol có công thức là

b – là chiều rộng

a.b – là diện tích S mặt mày đáy

h – là chiều cao

(m3) – là đơn vị chức năng thể tích, gọi là mét khối. 1 m3 = 1000 m

3. Các bước tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, bạn phải xác lập những đại lượng với vô công thức tính. Ví dụ, mình thích tính thể tích chứa chấp nước của một chiếc hồ nước nước với hình trạng vỏ hộp chữ nhật, chúng ta cần thiết triển khai công việc sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước hoàn toàn có thể chứa chấp vô hồ nước nước (trên hình)

3.1. Xác ấn định chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều lâu năm là cạnh lâu năm nhất của mặt mày bằng hình chữ nhật ở phía bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng thước chạc nhằm đo cạnh lâu năm nhất của mặt mày hồ nước nước, ví dụ: chiều lâu năm = 5 m.

3.2. Xác ấn định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng lớn là cạnh sớm nhất của mặt mày bằng hình chữ nhật phía trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng thước chạc nhằm đo cạnh sớm nhất của mặt mày hồ nước nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

3.3. Xác ấn định độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều lâu năm và chiều rộng lớn của hình ăn ý chữ nhật. Quý khách hàng hoàn toàn có thể bởi độ cao của hồ nước nước bởi vì thước chạc, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

3.4. Tính tích số của tía đơn vị chức năng chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao.

Bạn hoàn toàn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng lớn, chiều lâu năm và độ cao tùy ý, ko cần thiết quan hoài cho tới trật tự trước, sau. sát dụng công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật mang lại hồ nước nước bên trên, tao có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: Hồ nước hoàn toàn có thể chứa chấp được thể tích nước là 22,5 (m3).

Xem thêm: vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào