số đồng phân amin có công thức phân tử c3 h9n là

Câu hỏi:

10/08/2019 43,528

Bạn đang xem: số đồng phân amin có công thức phân tử c3 h9n là

Chọn đáp án A.

Có 4 đồng phân cấu trúc của amin sở hữu công thức phân tử C3H9N.

- Amin C3H9N sở hữu 2 đồng phân amin bậc 1:

CH3 - CH2 – CH2 – NH2   propan-1-amin

CH3 – CH(NH2) – CH3    propan-2-amin

 - Amin C3H9N có một đồng phân amin bậc 2:

CH3 – CH2 – NH – CH3  etylmetylamin

- Amin C3H9N có một đồng phân amin bậc 3:

N(CH3)3 trimetylamin

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,01 mol aminoaxit X phản xạ vừa phải đầy đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức công cộng của X sở hữu dạng:

A. H2NRCOOH        

B. H2NR(COOH)2    

C. (H2N)2RCOOH

D. (H2N)2R(COOH)2

Câu 2:

Hợp hóa học C3H7O2N tính năng được với NaOH, H2SO4 và ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 sở hữu công thức cấu trúc là

A. CH2=CHCOONH4

B. HCOONH3CH2CH3

C. CH3CH2CH2-NO2

D. H2NCH2CH2COOH

Câu 3:

Sự bố trí này theo đòi trật tự động tăng dần dần tính bazơ của những hợp ý hóa học tại đây đúng?

A. NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH < C6H5NH2   

B. (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2

Xem thêm: bao nhiêu ngày kể từ 1/1/2022

C. C6H5NH2 < NH3< CH3NH2 < (CH3)2NH 

D. CH3NH2 < (CH3)2NH < NH3 < C6H5NH2

Câu 4:

Các lý giải về mối liên hệ cấu tạo, đặc điểm này tại đây không hợp ý lí? 

A. Do sở hữu cặp electron tự tại bên trên vẹn toàn tử N tuy nhiên amin sở hữu tính bazơ.

B. Do group -NH2 đẩy electron nên anilin dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế vô nhân thơm ngát rộng lớn benzen.

C. Tính bazơ của amin càng mạnh Lúc tỷ lệ electron bên trên vẹn toàn tử N càng rộng lớn.

D. Với amin dạng R-NH2, gốc R mút hút electron thực hiện tăng mức độ mạnh mẽ của tính bazơ và ngược lại.

Câu 5:

Cho 2,9 gam láo lếu hợp ý X bao gồm anilin, metyl amin, đimetyl amin phản xạ vừa phải đầy đủ với 50ml hỗn hợp HCl 1M nhận được m gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 4,725                            

B. 3,475                    

C. 2,550                        

D. 4,325

Câu 6:

Đốt cháy không còn 4,5 gam đimetylamin nhận được thành phầm bao gồm N2, H2O và a mol khí CO2. Giá trị của a bằng

A. 0,20

B. 0,30

C. 0,10

D. 0,15

Xem thêm: kem ốc quế bao nhiêu calo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK