skills 1 unit 4 lớp 9Unit 4: Life in the past

Bạn đang xem: skills 1 unit 4 lớp 9

Unit 4 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Think (Nghĩ)

1. How different is the way teenagers entertain themselves nowadays compared lớn the past?

2. What bởi you think might be the biggest difference?

Gợi ý:

1. In the past, teenagers preferred physical activities and used lớn play with handmade toys; there were no high technology devices lượt thích computers, Clip games or smartphones for entertainment.

Nowadays, teenagers have more choices for entertainment phàn nàn in the past; they enjoy many kinds of sports or spending time watching television, listening lớn music, playing online game or using social networks.

2. I think the biggest difference is that teenagers used lớn take part in more physical activities phàn nàn today.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Cách vui chơi của thanh thiếu hụt niên thời buổi này không giống ra sao đối với trước đây?

⇒ Trước trên đây, thanh thiếu hụt niên ưa quí những sinh hoạt thể hóa học và thông thường nghịch tặc với đồ dùng nghịch tặc thủ công; không tồn tại những khí giới technology cao như PC, trò nghịch tặc năng lượng điện tử hoặc điện thoại thông minh lanh lợi nhằm vui chơi.

Ngày ni, thanh thiếu hụt niên có không ít lựa lựa chọn nhằm vui chơi rộng lớn xưa; chúng ta quí nhiều thể loại thao hoặc dành riêng thời hạn coi truyền họa, nghe nhạc, nghịch tặc trò nghịch tặc trực tuyến hoặc dùng social.

2. quý khách hàng nghĩ về điều gì rất có thể là việc khác lạ rộng lớn nhất?

⇒ Tôi nghĩ về sự khác lạ lớn số 1 là thanh thiếu hụt niên thông thường nhập cuộc nhiều sinh hoạt thể hóa học rộng lớn thời buổi này.

2. Read the conversation between Phong and his mother, and answer the questions. (Đọc đoạn đối thoại thân thiện Phong và u cậu ấy và vấn đáp thắc mắc.)

Phong: Mum, How did you use lớn entertain yourself when you were a teenager?

Mother: Well, kids in my days did a lot of physical activities in the fresh air: playing football, riding bikes, flying kites... We used nature as our playground. We also spent a lot of time with each other, playing and talking face lớn face, not on a screen lượt thích today.

Quảng cáo

Phong: It sounds nice, actually.

Mother: Yes. And this lifestyle kept us healthy and in shape. We didn't know about obesity. Girls didn't worry about getting fat and going on a diet.

Phong: Didn't you eat out with your friends?

Mother: No, we mostly ate at trang chủ. Sometimes we just had a snack from a street vendor.

Phong: I lượt thích street food. And did you watch much TV?

Mother: Only wealthy households had a TV. Instead, we read a lot. Unlike watching television, you had lớn use your imagination when you read. Ah! Now I remember - I used lớn keep a diary.

Phong: A diary? What did you write in it?

Mother: Lots of things: events, feelings, my private thoughts... you know.

Phong: Nowadays we just post them on Facebook.

Mother: I know. Life has changed sánh much, my darling.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Phong: Mẹ, lúc còn là thiếu hụt niên u vui chơi như vậy nào?

Mẹ: À, trẻ em con cái ở thời của u đem thật nhiều sinh hoạt thể hóa học vô khoảng không gian non mẻ: đá banh, giẫm xe pháo, thả diều... bè u hay được sử dụng vạn vật thiên nhiên như 1 sảnh nghịch tặc. bè u cũng để dành nhiều thời hạn lẫn nhau, vui sướng nghịch tặc và rỉ tai thẳng chứ không hề cần qua quýt màn hình hiển thị như thời buổi này.

Phong: Nghe tuyệt thiệt, thiệt sự.

Mẹ: Ừ. Và lối sống này chung bọn u mạnh khỏe và ko quá cân nặng. bè u ko biết bự phì là gì. bè phụ nữ không ngại lắng về tăng cân nặng và tách cân nặng.

Phong: Mẹ đưa ra ngoài ăn với các bạn không?

Mẹ: Không, bọn u đa số ăn trong nhà. Thỉnh phảng phất bọn u chỉ ăn đá quý lặt vặt kể từ người bán sản phẩm rong.

Phong: Con quí đồ ăn ngoài phố. Thế u đem coi TV nhiều không?

Mẹ: Chỉ những mái ấm nhiều mới nhất đem TV. Thay vô bại, bọn u hiểu thật nhiều. Không tựa như coi TV, con cái rất cần phải dùng trí tưởng tượng của con cái Lúc con cái hiểu. À! Bây giờ u mới nhất lưu giữ - u từng lưu giữ một quyển nhật ký.

Phong: Nhật ký? Mẹ vẫn viết lách gì vô đó?

Mẹ: đa phần điều lắm: Các sự khiếu nại, xúc cảm, tâm lý kín đáo của u... con cái biết đấy.

Phong: Ngày ni bọn chúng con cái chỉ việc đăng bọn chúng lên Facebook.

Mẹ: Mẹ biết. Cuộc sinh sống vẫn thay cho thay đổi nhiều rồi, con cái yêu thương.

1. Where did teenagers in the past use lớn play?

2. How did they communicate with each other?

3. What was the advantage of this lifestyle?

4. Where did they mostly eat?

5. What did Phong's mother say about reading?

6. Did teenagers in the past publicise their emotions?

Đáp án:

1. They used lớn use nature as their playground.

2. They met and talked face-to-face.

3. It kept them healthy and in shape.

4. They ate at trang chủ mostly.

5. She said it was unlike watching television, you had had lớn use your imagination.

6. No, they didn't. They used lớn keep a diary.

Giải thích:

1. Thông tin: … We used nature as our playground … (Bọn u hay được sử dụng vạn vật thiên nhiên như 1 sảnh nghịch tặc.)

2. Thông tin: We also spent a lot of time with each other, playing and talking face lớn face, not on a screen lượt thích today. (Bọn u cũng để dành nhiều thời hạn lẫn nhau, vui sướng nghịch tặc và rỉ tai thẳng chứ không hề cần qua quýt màn hình hiển thị như thời buổi này.)

3. Thông tin: … And this lifestyle kept us healthy and in shape … (… Và lối sống này chung bọn u mạnh khỏe và ko quá cân nặng …)

4. Thông tin: No, we mostly ate at trang chủ. (Không, bọn u đa số ăn trong nhà.)

Xem thêm: để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào

5. Thông tin: Instead, we read a lot. Unlike watching television, you had lớn use your imagination when you read. (Thay vô bại, bọn u hiểu thật nhiều. Không tựa như coi TV, con cái rất cần phải dùng trí tưởng tượng của con cái Lúc con cái hiểu.)

6. Thông tin:

Phong: A diary? What did you write in it? (Nhật ký? Mẹ vẫn viết lách gì vô đó?)

Mother: Lots of things: events, feelings, my private thoughts... you know. (Nhiều điều lắm: Các sự khiếu nại, xúc cảm, tâm lý kín đáo của u... con cái biết đấy.)

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu hụt niên thời trước dùng làm nghịch tặc ở đâu?

⇒ Họ từng dùng vạn vật thiên nhiên thực hiện sảnh nghịch tặc của tớ.

2. Họ vẫn tiếp xúc cùng nhau như vậy nào?

⇒ Họ vẫn họp mặt và rỉ tai thẳng.

3. Ưu điểm của lối sinh sống này là gì?

⇒ Nó lưu giữ mang lại chúng ta mạnh khỏe và đem hình dạng.

4. Họ đa số ăn ở đâu?

⇒ Họ đa số ăn trong nhà.

5. Mẹ của Phong rằng gì về sự việc hiểu sách?

⇒ Cô ấy bảo rằng nó không như coi truyền họa, các bạn cần dùng trí tưởng tượng của tớ.

6. Thanh thiếu hụt niên thời trước đem công khai minh bạch tình yêu của tớ không?

⇒ Không, chúng ta đang không thực hiện như thế. Họ thông thường ghi nhật ký.

3. Discuss in groups: What bởi you think at teenagers' pastimes in 2? (Thảo luận theo đuổi group rồi mang lại biết: quý khách hàng nghĩ về gì về những trò chi tiêu khiển của thanh niên thời trước theo đuổi như bài bác 2?)

Gợi ý:

1. flying kites: I think it’s interesting. I wish I could try once.

2. keep a diary: I don’t lượt thích writing diary because it can be easily read and someone can find out your secrets.

3. read books: I really lượt thích reading books. It’s good that children spend more time reading phàn nàn watching television or using computer.

Hướng dẫn dịch:

1. thả diều: Tôi nghĩ về vấn đề đó thiệt thú vị. Tôi ước tôi rất có thể test một phiên.

2. ghi nhật ký: Tôi ko quí viết lách nhật ký vì thế nó rất có thể đọc dễ dàng và ai bại rất có thể mò mẫm rời khỏi kín đáo của người tiêu dùng.

3. hiểu sách: Tôi rất rất quí xem sách. Thật chất lượng Lúc trẻ nhỏ để nhiều thời hạn xem sách rộng lớn là coi TV hoặc dùng PC.

4. Work in groups. (Làm việc theo đuổi nhóm)

Gợi ý:

What bởi you think about these habits which have been long practised by children in Viet Nam? Would you lượt thích lớn preserve the" Why/Why not?(Bạn nghĩ về gì về những thói thân quen sau của trẻ nhỏ ở Việt Nam? quý khách hàng cũng muốn lưu giữ những thói thân quen bại không? Tại sao có/ Tại sao không?)

1. hand-written homework.

⇒ It can prevent students from copying the answer from mạng internet but it is also inconvenient and time-consuming. Especially, students that have bad hand-writing can get bad mark just because teacher cannot understand what they wrote. Therefore, I don’t want lớn preserve it.

2. playing traditional games lượt thích hide and seek, elastic-band jumping, skipping, and catch the chickens.

⇒ I want lớn preserve it because it’s also a good physical activity for children that helps them lớn be healthier and shape.

3. obeying your parents/teachers without talking back.

⇒ I don’t want it lớn be preserved. Sometimes, children should be allowed lớn speak up, lớn give their opinions sánh that parents can understand their children more.

Hướng dẫn dịch:

1. bài bác tập luyện viết lách tay.

⇒ cũng có thể tách việc học viên sao chép đáp án kể từ mạng internet tuy nhiên cũng phiền phức và mất mặt thời hạn. điều đặc biệt, những học viên viết lách tay xấu xí rất có thể bị điểm thông thường chỉ vì thế nghề giáo không hiểu biết nhiều những em viết lách gì. Do bại, tôi không thích bảo vệ nó.

2. nghịch tặc những trò nghịch tặc truyền thống lâu đời như trốn mò mẫm, nhảy thừng, nhảy cầu, bắt gà.

⇒ Tôi mong muốn lưu giữ gìn nó vì thế đó cũng là 1 trong những sinh hoạt thể hóa học chất lượng mang lại trẻ nhỏ, chung bọn chúng mạnh khỏe và đem vóc dáng vẻ.

3. vâng điều phụ thân u / nghề giáo của người tiêu dùng nhưng mà ko rằng lại.

⇒ Tôi không thích nó được bảo vệ. Thông thường, nên mang lại trẻ em được lên giờ, được thể hiện chủ ý của tớ nhằm phụ thân u hiểu con cái rộng lớn.

Bài giảng: Unit 4 Life in the past - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

 • Từ vựng Unit 4: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb ... 2. Use the newly-formed ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation ... 2. Use used lớn ...

 • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction ... 2. Read the stories ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man ... 2. Listen again ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer ... 2a. Match the verbs ...

 • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-4-life-in-the-past.jsp

Xem thêm: toán lớp 5 trang 144 luyện tập chung