side by side là gì

Bản dịch của "side by side" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: side by side là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "side by side" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "side by side" vô một câu

This instrument is composed of five cameras disposed side by side, each equipped with a pushbroom spectrometer.

Degenerate energy levels are commonly shown side by side.

Xem thêm: ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào

This unique recording sets side by side the different sounds of historic and new instruments and compares their strengths and weaknesses.

It is unclear if both scenes are happening separately or side by side.

Special purpose flow cameras film both sides of documents, putting both images side by side on 16 milimet film.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "side by side":

Xem thêm: khối tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "side by side" vô giờ đồng hồ Việt