naoh + h2so4

2 NaOH (aq) + H2SO4 (aq) 2 H2O (l) + Na2SO4 (aq)

Dies ist eine Säure-Base-Reaktion (Neutralisation): NaOH ist eine Base, H2SO4 ist eine Säure.

Xem thêm: bài phát biểu ngày đại đoàn kết khu dân cư

Reaktanten:

 • NaOH
  • Namen: Natriumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natriumoxydhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Natronhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
 • H2SO4
  • Namen: Schwefelsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Schwefel(VI)-säure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchlose, viskose Flüssigkeit Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05

Produkte:

Xem thêm: nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở đông nam bộ là

 • H2O
  • Na2SO4
   • Namen: Natriumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Dinatriumsulfat Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Natriumsulfat-decahydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05