muốn tính chu vi hình tròn lớp 5


Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: muốn tính chu vi hình tròn lớp 5

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d:

a) d = 0,6cm;                b) d = 2,5dm;                 c) \(\displaystyle {4 \over 5}\)m.

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

                      C = d \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,6 \times 3,14 =1,884 \; (cm)\) 

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(2,5 \times 3,14 = 7,85\;(dm)\) 

c) Đổi: \(\displaystyle {4 \over 5}m = 0,8m\)

Chu vi của hình tròn trụ là:

           \(0,8 \times  3,14 = 2,512\;(m)\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = \(\dfrac{1}{2}\)m 

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

              C = r \(\times \) 2 \(\times \) 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27 \;(cm) \)

b) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \( 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82 \;(dm)\)

c) Chu vi của hình tròn trụ là:

             \(\dfrac{1}{2} \times 2 \times  3,14 = 3,14 \;(m)\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bánh xe pháo xe hơi đem 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe pháo cơ.

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe pháo : 0,75m

Chu vi bánh xe pháo :         ... m ?

- Chu vi bánh xe pháo tự chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 0,75m. 

- Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Chu vi của bánh xe pháo là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m) 

                   Đáp số: 2,355m. 

Loigiaihay.com

Xem thêm: cách giải hệ phương trình

Lý thuyết

1) Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tao lấy \(2\) lần nửa đường kính nhân với số \(3,14\).

                                 \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Ví dụ 1: Tính chu vi hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là \(8cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(8 \times 3,14 = 25,12\left( {c{m}} \right)\)

Ví dụ 2: Tính chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính là \(3cm\).

Giải:

Chu vi hình tròn trụ là:

            \(3 \times 2 \times 3,14 = 18,84\left( {c{m}} \right)\)

2) Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết lối kính

Phương pháp: sát dụng công thức: \(C = d \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(d\) là 2 lần bán kính hình tròn).

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết chào bán kính

Phương pháp: sát dụng công thức: \(C = r \times 2 \times 3,14\)

(\(C\) là chu vi hình tròn trụ, \(r\) là nửa đường kính hình tròn).

Dạng 3: Tính 2 lần bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = d \times 3,14\), tao hoàn toàn có thể tính 2 lần bán kính theo đuổi công thức:

\(d = C:3,14\)

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi \(C = r \times 2 \times 3,14\), tao hoàn toàn có thể tính nửa đường kính theo đuổi công thức:

\(r = C:3,14:2\) hoặc \(r = C:2:3,14\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập luyện

  Tính chu vi của hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 9m; b) r = 4,4dm; a) Tính 2 lần bán kính hình tròn trụ đem chu vi C = 15,7m. b) Tính nửa đường kính hình tròn trụ đem chu vi C = 18,84dm.

 • Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn trụ

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 5cm b) r = 0,4dm Tính diện tích S hình tròn trụ đem 2 lần bán kính d: a) d = 12cm b) d = 7,2dm

 • Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập luyện

  Tính diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính r: a) r = 6cm; b) r = 0,35dm.

 • Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện tập luyện công cộng

  Một sợi thừng thép được uốn nắn như hình mặt mày. Tính phỏng lâu năm của sợi thừng.

 • Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu đồ vật hình quạt

  Kết trái ngược khảo sát về sự việc ưa quí những loại sắc tố của 120 học viên được cho tới bên trên biểu đồ vật hình quạt mặt mày. Hãy cho biết thêm đem từng nào học tập sinh: a) Thích greed color ? b) Thích red color ? c) Thích white color ? d) Thích màu sắc tím ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: vì sao sản xuất nông nghiệp của trung quốc lại tập trung chủ yếu ở miền đông