k2o h2o

Xem thêm: bài phát biểu ngày đại đoàn kết khu dân cư

Reaktanten:

 • K2O
  • Namen: Kaliumoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Dikaliumoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, K2O Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Dikaliumoxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Hygroskopische, farb- und geruchlose Kristalle Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O

  Produkte:

  Xem thêm: tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình nguyễn đi từ đầu hàng từng bước

  • KOH
   • Namen: Kaliumhydroxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Ätzkali Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kaliumoxidhydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Weißer, hygroskopischer, geruchloser Feststoff Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05