hình thoi có mấy trục đối xứng

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Bạn đang xem: hình thoi có mấy trục đối xứng

Đường trực tiếp d là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB nên A đối xứng với B qua chuyện đường thẳng liền mạch d.

Khi đường thẳng liền mạch d là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB thì tao rằng điểm A đối xứng với điểm B qua chuyện đường thẳng liền mạch d. Khi cơ đường thẳng liền mạch d gọi là trục đối xứng của nhị điểm AB.

Nói cách tiếp theo, nhị điểm được gọi là đối xứng cùng nhau qua chuyện một đường thẳng liền mạch nếu như đường thẳng liền mạch này là đàng trung trực của đoạn trực tiếp nối nhị điểm cơ. Đối xứng này gọi là đối xứng trục.[1]

Hai hình đối xứng qua chuyện một đàng thẳng[sửa | sửa mã nguồn]

Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua chuyện một đường thẳng liền mạch nếu như từng điểm của hình này ở nằm trong khoảng cách cho tới đường thẳng liền mạch với 1 điểm ứng nằm trong hình cơ, và ngược lại. Đây cũng gọi là đối xứng trục.

Trong không khí hai phía (mặt phẳng), hình ảnh của một hình sau quy tắc bản năng đối xứng với hình cơ qua chuyện một trục, vô không khí tía chiều bọn chúng đối xứng cùng nhau qua chuyện một phía bằng phẳng.

Hình đem trục đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Một hình bằng phẳng được gọi là đem trục đối xứng nếu như tồn bên trên tối thiểu một đường thẳng liền mạch sao mang lại với từng điểm của hình đều sở hữu chính một điểm ứng nằm trong hình cơ và đối xứng qua chuyện đường thẳng liền mạch. Nói cách tiếp theo, hình vẫn không thay đổi Khi tiến hành quy tắc bản năng qua chuyện đường thẳng liền mạch cơ.

Trục đối xứng của một trong những hình[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Đường tròn trĩnh, trục đối xứng là 2 lần bán kính của đàng tròn trĩnh. Đường tròn trĩnh đem vô số trục đối xứng.
 2. Tam giác cân nặng, trục đối xứng là đàng cao, trung trực, trung tuyến, phân giác của tam giác cân nặng xuất phát điểm từ đỉnh ứng với cạnh lòng. Tam giác cân nặng đem độc nhất 1 trục đối xứng.
 3. Tam giác đều, trục đối xứng là đàng cao, trung trực, trung tuyến, phân giác của tam giác đều. Tam giác đều sở hữu 3 trục đối xứng.
 4. Hình thang cân nặng, trục đối xứng là đường thẳng liền mạch trải qua trung điểm nhị lòng của hình thang cân nặng. Hình thang cân nặng có một trục đối xứng.
 5. Hình thoi, trục đối xứng là hai tuyến phố chéo cánh của hình thoi. Hình thoi đem 2 trục đối xứng.
 6. Hình vuông, trục đối xứng là hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông vắn và hai tuyến phố trực tiếp trải qua trung điểm từng cặp cạnh đối lập của hình vuông vắn. Hình vuông đem 4 trục đối xứng.
 7. Hình chữ nhật, trục đối xứng là hai tuyến phố trực tiếp trải qua trung điểm từng cặp cạnh đối lập của hình chữ nhật. Hình chữ nhật đem 2 trục đối xứng.
 8. Đa giác đều n cạnh thì đem n trục đối xứng

Một số quyết định lý tương quan cho tới đối xứng trục (hình học)[sửa | sửa mã nguồn]

Định lý Colling[sửa | sửa mã nguồn]

Các đường thẳng liền mạch là đối xứng của một đường thẳng liền mạch qua chuyện tía cạnh của tam giác đồng quy Khi và chỉ Khi đường thẳng liền mạch này trải qua trực tâm của tam giác. Trong tình huống này điểm đồng quy phía trên đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.[2]

Xem thêm: sắp xếp từ tiếng anh bị xáo trộn

Định lý Bliss[sửa | sửa mã nguồn]

Định lý Bliss

Cho tía đường thẳng liền mạch tuy vậy song trải qua tía trung điểm của tía cạnh của tam giác Khi cơ những đường thẳng liền mạch đối xứng của tía cạnh tam giác cơ qua chuyện tía đường thẳng liền mạch này một cơ hội theo thứ tự tiếp tục đồng quy bên trên đàng tròn trĩnh chín điểm của tam giác đó.[3]

Định lý Paul Yiu[sửa | sửa mã nguồn]

Cho đường thẳng liền mạch qua chuyện tâm nội tiếp của tam giác và hạn chế tía cạnh BC, CA, AB của tam giác theo thứ tự bên trên X, Y, Z. Lấy những điểm X′, Y′, Z′ là đối xứng của X, Y, Z qua chuyện tía đàng phân giác ứng. Khi cơ tía điểm X′, Y′, Z′ trực tiếp mặt hàng.[4]

Chữ cái đem trục đối xứng[sửa | sửa mã nguồn]

A, B, C, D, E, H, I, M, O, K, U, V, W, X, Y

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Hình học
 2. Đường thẳng
 3. Điểm
 4. Tâm đối xứng
 5. Định lý Đào (conic)

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Toán 8 - Tập 1, SGK mái ấm xuất phiên bản Giáo dục đào tạo trang 84.
 2. ^ S.N. Collings, Reflections on a triangle, part 1, Math. Gazette, 57 (1973) 291 – 293; M.S. Longuet-Higgins, Reflections on a triangle, part 2, 293 – 296.
 3. ^ This was first discovered in May, 1999 by a high school student, Adam Bliss, in Atlanta, Georgia. A proof can be found in F.M. khẩn khoản Lamoen, Morley related triangles on the nine-point circle, Amer. Math. Monthly, 107 (2000) 941 – 945. See also, B. Shawyer, Some remarkable concurrence, Forum Geom., 1 (2001) 69 – 74
 4. ^ http://www.journal-1.eu/2015/01/Paul-Yiu-Reflections-of-Intercepts-pp.27-31.pdf Paul Yiu, Collinearity of the reflections of the intercepts of a line in the angle bisectors of a triangle pp.27-31. Volume 0, International Journal of Computer Discovered Mathematics, ISSN 2367-7775

Bản mẫu:Thể loại Commons Reflection symmetry

Xem thêm: chị google ơi