giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Câu hỏi:

19/11/2019 27,384

Bạn đang xem: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

pH = -log[H+] = -log(0,01) = 2

Đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 300ml hỗn hợp HCl 0,05M với 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc a mol/l nhận được 500ml hỗn hợp với pH = x. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thu được một,9875 gam hóa học rắn. Giá trị của a và x thứu tự là

A. 2,5.10-3M; 13

B. 2,5.10-3M; 12

C. 0,05M; 13

D. 0,05M; 12

Câu 2:

Sản phẩm nhận được Lúc năng lượng điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2 (màng ngăn năng lượng điện cực kỳ trơ) là

A. Cu, O2và HNO3

B. Cu,NO2và H2

C. CuO,H2và NO2

D. CuO,NO2và O2

Câu 3:

Để nhận thấy những dung dịch: NH4NO3,(NH4)2SO4,K2SO4 đựng trong những lọ tổn thất nhãn tớ dùng:

A. NaOH

B. Ba

C. Quỳ tím

Xem thêm: ốc nuong

D. Na

Câu 4:

Điện phân hỗn hợp nào là tại đây, thì với khí bay đi ra ở cả hai năng lượng điện cực kỳ (ngay kể từ năm đầu đời chính thức năng lượng điện phân)

A. Cu(NO3)2

B. FeSO4

C. FeCl2

D. K2SO4

Câu 5:

Để nhận thấy hỗn hợp H2SO4, K2SO4, HCl, NaOH nên người sử dụng 1 dung dịch test có một không hai nào?

A. Qùy tím.

B. Dung dịch NH3.

C. Ba(HCO3)2.

D. BaCl2.

Câu 6:

Cho kể từ từ từng giọt cho tới không còn 100 ml hỗn hợp HCl aM vô 100 ml hỗn hợp Na2CO3 1M, thấy bay đi ra 1,344 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là

A. 1,6

B. 0,8

C. 0,6

D. 1,2

Xem thêm: tập đoàn kim oanh và tân hiệp phát

TÀI LIỆU VIP VIETJACK