get out of là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: get out of là gì


Cụm động kể từ Get out of với 7 nghĩa:

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Tránh thực hiện hứ gì này mà các bạn không thích thực hiện

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
-  I said I wasn't feeling well and GOT OUT OF the extra work.
Tôi rằng tôi ko được khỏe mạnh và tôi đang được tránh khỏi vụ tăng ca

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Rời xe pháo, xuống xe pháo

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
- We GOT OUT OF the xe taxi and paid the driver.
Chúng tôi xuống xe pháo xe taxi và trả chi phí cho tới bác tài.

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Dừng một sinh hoạt thông thường ngày hoặc một thói thân quen

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
- If you GET OUT OF a routine, it can be hard to lớn start again.
Nếu các bạn ngừng thói thân quen này thì vô cùng khó khăn nhằm chính thức lại.

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Làm cho tới ai cơ thổ lộ thực sự

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
-  The police couldn't GET any information OUT OF him.
Cảnh sát ko thể lấy được bất kể vấn đề nào là kể từ anh ấy.

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Khiến ai cơ fake cho chính mình cái gì

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
-  Did you GET a refund OUT OF the travel agency?
Bạn đang được lấy chi phí trả lại kể từ doanh nghiệp lớn phượt chưa?

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Tạo rời khỏi thú vui, quyền lợi kể từ cái gì cơ

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
- She's GETTING a lot OUT OF her university course.
Cô ấy cảm nhận được thật nhiều lượi ích kể từ khóa đào tạo ĐH của cô ý ấy.

Nghĩa kể từ Get out of

Ý nghĩa của Get out of là:

 • Giúp ai cơ tách né đồ vật gi

Ví dụ cụm động kể từ Get out of

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Get out of:

 
-  I GOT him OUT OF having to lớn work at the weekend.
Tôi canh ty anh ấy tránh khỏi việc nên thực hiện nhập vào ngày cuối tuần.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Get out of bên trên, động kể từ Get còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Get about

 • Cụm động từ Get above

 • Cụm động từ Get across

 • Cụm động từ Get across to

 • Cụm động từ Get after

 • Cụm động từ Get ahead

 • Cụm động từ Get ahead of

 • Cụm động từ Get along

 • Cụm động từ Get along in

 • Cụm động từ Get along with

 • Cụm động từ Get around

 • Cụm động từ Get around to

 • Cụm động từ Get at

 • Cụm động từ Get away

 • Cụm động từ Get away from

 • Cụm động từ Get away with

 • Cụm động từ Get back

 • Cụm động từ Get back at

 • Cụm động từ Get back into

 • Cụm động từ Get back to

 • Cụm động từ Get back together

 • Cụm động từ Get behind

 • Cụm động từ Get behind with

 • Cụm động từ Get by

 • Cụm động từ Get by-on

  Xem thêm: làm mận ngâm

 • Cụm động từ Get by with

 • Cụm động từ Get down

 • Cụm động từ Get down on

 • Cụm động từ Get down to

 • Cụm động từ Get in

 • Cụm động từ Get in on

 • Cụm động từ Get in with

 • Cụm động từ Get into

 • Cụm động từ Get it

 • Cụm động từ Get it off

 • Cụm động từ Get it off with

 • Cụm động từ Get it on

 • Cụm động từ Get it on with

 • Cụm động từ Get it together

 • Cụm động từ Get it up

 • Cụm động từ Get off

 • Cụm động từ Get off it

 • Cụm động từ Get off on

 • Cụm động từ Get off with

 • Cụm động từ Get on

 • Cụm động từ Get on at

 • Cụm động từ Get on for

 • Cụm động từ Get on to

 • Cụm động từ Get on with

 • Cụm động từ Get onto

 • Cụm động từ Get out

 • Cụm động từ Get out of

 • Cụm động từ Get over

 • Cụm động từ Get over with

 • Cụm động từ Get round

 • Cụm động từ Get through

 • Cụm động từ Get through to

 • Cụm động từ Get to

 • Cụm động kể từ Get together

 • Cụm động từ Get up

 • Cụm động từ Get up to


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: các món bánh từ bột nếp

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập dượt C++ với giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript với giải hoặc nhất