feco3 h2so4 đặc nóng

FeCO3 H2SO4 quánh nóng

Bạn đang xem: feco3 h2so4 đặc nóng

FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả cân đối phương trình lão hóa khử, vì như thế cách thức thăng vì như thế electron. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc bài xích tập dượt tương quan.

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một trong những phương trình liên quan:

  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
  • FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ chất hóa học thân thiện FeCO3 và H2SO4 xảy ra

Nhiệt chừng thường

3. Cân vì như thế phản xạ FeCO3 + H2SO4 vì như thế cách thức thăng vì như thế electron

Fe+2CO3 + H2S+6O4 → Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + CO2 + H2O

Quá trình lão hóa : 2x

Quá trình khử: 1x

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S+6 + 2e → S+4

Đặt thông số tương thích tớ được

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O

4. Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Đốt cháy FeS dẫn đến thành phầm là Fe2O3 và SO2 thì một phân tử FeS sẽ

A. nhận 7 electron.

B. nhận 15 electron.

C. nhường nhịn 7 electron.

D. nhường nhịn 15 electron.

Câu 2. Cho thứu tự những hóa học sau: Fe3O4, Fe2O3, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 quánh, giá buốt. Số phản xạ oxi hoá - khử là:

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

=> Ko phải

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

=> Oxi hoá-khử

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

=> Ko phải

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

=> Oxi hoá-khử

Fe2(SO4)3 ko tác dụng

Câu 3. Cho sơ trang bị phản ứng: FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Tổng thông số (các số vẹn toàn, tối giản) của toàn bộ những hóa học những hóa học là bao nhiêu?

A. 7.

B. 9.

C. 14.

D. 25

Câu 4. SO2 + KMnO4 + H2O→ K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. (Hệ số là những số vẹn toàn tối giản). Số phân tử KMnO4 bị khử là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Những nhận định và đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe đem tính khử khoảng.

(2) Ion Fe2+ bền lâu hơn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng đem nồng độ Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động tảo và Fe là vẹn toàn nhân thực hiện Trái Đất đem kể từ tính.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá trúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem thêm: tác phẩm của sile và tên phát xít

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ vô không gian dễ dẫn đến lão hóa trở nên Fe3+

(3) đúng

(4) trúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng đem nồng độ Fe tối đa.

(5) sai, vì như thế kể từ ngôi trường Trái Đất sinh rời khỏi bởi sự vận động của những hóa học lỏng dẫn điện

(6) trúng, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy đem 4 tuyên bố đúng

Câu 6. Có 4 hỗn hợp đựng riêng rẽ biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl đem lẫn lộn CuCl2. Nhúng vào cụ thể từng hỗn hợp một thanh Fe vẹn toàn hóa học. Số tình huống xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án D

Để xẩy ra quy trình làm mòn năng lượng điện hóa cần thiết thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện:

+ Có 2 năng lượng điện cực kỳ không giống bản

+ 2 năng lượng điện cực kỳ xúc tiếp thẳng hoặc loại gián tiếp với nhau

+ 2 năng lượng điện cực kỳ được nhúng vô nằm trong 1 hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Có 2 tình huống thỏa mãn: Fe nhúng vô hỗn hợp CuCl2 và Fe nhúng vô hỗn hợp CuCl2 + HCl

Câu 7. Sắt(III) hiđroxit là hóa học rắn gray clolor đỏ tía. Công thức của sắt(III) hiđroxit là

A. Fe(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. FeCO3.

D. Fe3O4.

Câu 7. Dung dịch ZnSO4 đem lẫn lộn tạp hóa học là CuSO4. Dùng sắt kẽm kim loại nào là tại đây nhằm làm sạch sẽ hỗn hợp ZnSO4?

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Mg

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng kẽm vì như thế đem phản ứng:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓

Sau khi sử dụng dư Zn, Cu tạo ra trở nên ko tan được tách thoát ra khỏi hỗn hợp và nhận được hỗn hợp ZnSO4 tinh nghịch khiết.

Không người sử dụng Mg vì như thế đem phản ứng:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu ↓

Sau phản xạ đem dd MgSO4 tạo trở nên, vì vậy ko tách được hỗn hợp ZnSO4 tinh nghịch khiết.

Câu 8. Cho những cặp hóa học sau: (a) Fe + HCl; (b) Zn + CuSO4; (c) Ag + HCl (d) Cu + FeSO4; (e) Cu + AgNO3; (f) Pb + ZnSO4. Những cặp hóa học xẩy ra phản xạ là:

A. a, c, d.

B. c, d,e, f.

C. a,b, e

D. a, b, c, d, e, f.

Xem đáp án

Đáp án C

(c), (d), (f) Không phản ứng

Các phản xạ xẩy ra là: (a), (b), (e)

(a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(b) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓

(e) Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag↓

----------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ lão hóa khử: FeCO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O. Hy vọng mang lại lợi ích cho tới chúng ta vô quy trình học hành, áp dụng giải những dạng thắc mắc bài xích tập dượt phương trình tương quan.

Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài xích tập dượt Hóa 12, Giải bài xích tập dượt Toán lớp 12, Giải bài xích tập dượt Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: phân tích khổ 3 tràng giang