đường sức từ không có tính chất nào sau đây

Câu hỏi:

Đường mức độ kể từ không tồn tại đặc điểm này sau đây?

Bạn đang xem: đường sức từ không có tính chất nào sau đây

A. Các lối mức độ là những lối cong kín hoặc vô hạn ở nhì đầu.

B. Chiều của những lối mức độ là chiều của kể từ ngôi trường.

C. Qua từng điểm nhập không khí chỉ vẽ được một lối mức độ.

D. Các lối mức độ của và một kể từ ngôi trường rất có thể hạn chế nhau.

Đáp án trúng D.

Đường mức độ kể từ không tồn tại đặc điểm là những lối mức độ của và một kể từ ngôi trường rất có thể hạn chế nhau, lối mức độ kể từ là những lối vẽ ở nhập không khí với kể từ ngôi trường, sao cho tới tiếp tuyến bên trên từng điểm được đặt theo hướng trùng với vị trí hướng của kể từ ngôi trường bên trên điểm cơ.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự D

– Xung xung quanh một loại năng lượng điện hay như là một nam châm hút từ tồn bên trên một kể từ ngôi trường. Chính kể từ ngôi trường này làm ra rời khỏi lực ứng dụng lên một loại năng lượng điện không giống hay như là một nam châm hút từ không giống bịa nhập cơ.

– Từ ngôi trường là một trong những dạng vật hóa học tồn bên trên nhập không khí tuy nhiên thể hiện rõ ràng là việc xuất hiện tại của lực kể từ ứng dụng lên một loại năng lượng điện hay như là một nam châm hút từ bịa nhập cơ.

– Ví dụ: 

+ Từ ngôi trường của phái mạnh châm: nhì nam châm hút từ bú mớm nhau Lúc bọn chúng được bịa nhập vùng kể từ ngôi trường của nhau.

+ Tương tác từ nửa nhì loại năng lượng điện tuy nhiên song nằm trong chiều tiếp tục bú mớm nhau, còn trái chiều tiếp tục đẩy nhau.

Xem thêm: khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

+ Từ ngôi trường Trái Đất: được tạo nên vì thế đặc điểm kể từ của những vật hóa học bên trên Trái Đất, tồn bên trên kể từ trong thâm tâm Trái Đất cho tới không khí to lớn xung xung quanh. Từ ngôi trường Trái Đất tác động cho tới hàng ngàn km nhập dải ngân hà gọi là kể từ quyển. Từ quyển cùng theo với khí quyển có công năng ngăn ngừa những loại phân tử tích năng lượng điện, bảo đảm sự sinh sống của thế giới và loại vật bên trên Trái Đất.

– Hướng của kể từ ngôi trường bên trên một điểm là phía Nam – Bắc của kim nam châm hút từ nhỏ ở cân đối bên trên điểm cơ.

– Đường mức độ kể từ là những lối vẽ ở nhập không khí với kể từ ngôi trường, sao cho tới tiếp tuyến bên trên từng điểm được đặt theo hướng trùng với vị trí hướng của kể từ ngôi trường bên trên điểm cơ.

– Các lối mức độ kể từ với những đặc điểm sau:

+ Qua từng điểm nhập không khí chỉ vẽ được một lối mức độ kể từ.

+ Các lối mức độ kể từ là những lối cong kín hoặc vô hạn ở nhì đầu.

+ Chiều của những lối mức độ kể từ tuân theo dõi những quy tắc xác lập (quy tắc tóm tay nên, quy tắc nhập Nam rời khỏi Bắc).

+ Người tao quy ước vẽ những lối mức độ kể từ sao cho tới ở đâu kể từ ngôi trường mạnh thì những lối mức độ kể từ mau và ở đâu yếu ớt thì những lối mức độ kể từ thưa.

– cũng có thể để ý hình dạng của những lối mức độ kể từ vày thực nghiệm kể từ phổ.

Quy tắc tóm tay nên xác lập chiều của lối mức độ từ: Để bàn tay nên sao cho tới ngón cái ở dọc từ chạc dẫn và chỉ theo hướng loại năng lượng điện, Lúc cơ những ngón cơ khum lại cho tới tao chiều của những lối mức độ kể từ.

Xem thêm: đơn vị của nhiệt lượng là