động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

Câu hỏi:

24/07/2019 112,357

Bạn đang xem: động lực của dịch mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa

A. Lá và rễ.    

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

- Dịch mạch rây dịch chuyển kể từ tế bào quang quẻ ăn ý vô lá (cơ quan lại nguồn) vô mạch rây cho tới những cơ sở chứa chấp (rễ, trái khoáy,…).

- Động lực của loại mạch rây là việc chênh chênh chếch áp suất thấm vào thân thuộc cơ sở mối cung cấp (nơi đem áp suất thấm vào cao) và cơ sở chứa chấp (nơi đem áp suất thấm vào thấp).

→ Mạch rây nối những tế bào của cơ sở mối cung cấp với những tế bào của cơ sở chứa chấp canh ty loại mạch rây chảy kể từ điểm đem áp suất thấm vào cao cho tới điểm đem áp suất thấm vào thấp rộng lớn.

Động lực của loại mạch rây là việc chệnh chênh chếch áp suất thấm vào thân thuộc (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước được vận trả ở thân thuộc công ty yếu?

A. Qua mạch rây theo hướng kể từ bên trên xuống.

B. Từ mạch mộc lịch sự mạch rây

C. Từ mạch rây lịch sự mạch gỗ

D. Qua mạch gỗ

Câu 2:

Tế bào mạch mộc của cây bao gồm quản lí bào và?

A. Tế bào nội phân bì.     

B. Tế bào lông mút hút.

C. Mạch ống.     

D. Tế bào biểu phân bì.

Câu 3:

Chất tan được vận trả đa phần vô hệ mạch rây là?

A. Fructôzơ.    

B. Glucôzơ.

C. Saccarôzơ.    

Xem thêm: nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp là

D. Ion khoáng.

Câu 4:

Trong những Điểm sáng sau :

(1) Các tế bào nối đầu cùng nhau trở nên ống lâu năm lên đường kể từ lá xuống rễ.

(2) Gồm những tế bào bị tiêu diệt.

(3) Thành tế bào được linhin hóa.

(4) Đầu của tế bào này gắn kèm với đầu của tế bào bại liệt trở nên những ống lâu năm kể từ rễ lên lá.

(5) Gồm những tế bào sinh sống.

Mạch mộc đem từng nào Điểm sáng tiếp tục rằng ở trên?

A. 2.       

B. 3.       

C. 4.       

D. 5.

Câu 5:

Dịch mạch rây đem bộ phận đa phần là?

A. Hormone thực vật.    

B. Axit amin, Vi-Ta-Min và ion kali.

C. Saccarôzơ.     

D. Cả A, B và C.

Câu 6:

Trong một thử nghiệm chứng tỏ loại mạch mộc và loại mạch rây, người tớ tổ chức tiêm vô mạch rây nằm trong phần thân thuộc thân của một cây đang được cải cách và phát triển mạnh một hỗn hợp màu sắc đỏ; bên cạnh đó, một hỗn hợp gold color được tiêm vô mạch mộc của thân thuộc ở nằm trong phỏng cao. Hiện tượng nào là tiếp sau đây đem Xu thế xẩy ra sau khoảng chừng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa xôi mặt mũi khu đất nhất) chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ rực, còn chóp rễ (phần thâm thúy nhất bên dưới đất) chỉ mất dung dịch nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ rực.

C. Ngọn cây đem cả dung dịch nhuộm đỏ rực và vàng; chóp rễ chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ rực.

D. Ngọn cây chỉ mất dung dịch nhuộm đỏ; chóp rễ đem cả dung dịch nhuộm đỏ rực và vàng.