cu + h2so4 loãng

Cu H2SO4 quánh nóng

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10, Hóa 12. Mời chúng ta nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: cu + h2so4 loãng

1. Phương trình phản xạ Cu+ H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 sở hữu sức nóng độ

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp H2SO4 quánh, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhõm ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra Lúc cho tới Cu+ H2SO4

Lá đồng red color Đồng (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 quánh hỗn hợp đem trở nên màu xanh lá cây và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra mùi hương hắc tự sulfur đioxit (SO2) sinh ra

5. Tính Hóa chất của Cu

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Lúc đun giá buốt tạo ra CuO bảo đảm an toàn nên Cu không biến thành oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuO

Khi nối tiếp đun giá buốt cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} CuCl2

Tác dụng với axit:

  • Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu ứng dụng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp đằm thắm hỗn hợp axit với bầu không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2 H2O

  • Với HNO3, H2SO4 quánh :

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là

A. Dung dịch đem lịch sự gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ rực bay ra

B. Dung dịch đem lịch sự gray clolor đỏ rực và sở hữu khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí gray clolor đỏ rực bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 quánh, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 quánh là hỗn hợp đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí gray clolor đỏ rực bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để phân biệt ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá buốt là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp có màu sắc xanh lơ lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp có màu sắc xanh lơ và khí ko mùi hương thực hiện xanh lơ giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa màu xanh lá cây.

D. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D

Để phân biệt ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá buốt là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp có màu sắc xanh lơ và khí ko màu sắc sốc bay đi ra.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung dịch đem lịch sự gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ rực bay ra

B. Dung dịch đem lịch sự gray clolor đỏ rực và sở hữu khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu sắc và sở hữu khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Xem đáp án

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Lúc cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 quánh nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK tiêu xài chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 5. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấy:

A. Có kết tủa xanh lơ, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa White và sở hữu khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa White xanh lơ sau đem trở nên kết tủa đỏ rực nâu.

D. Tạo kết tủa xanh lơ tiếp sau đó kết tủa tan.

Xem đáp án

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấyc ó kết tủa xanh lơ, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 6. Cho 3,2 gam bột Cu ứng dụng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Xem đáp án

Đáp án C

Ta sở hữu nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 < 0,05/3 < 0,08/2 => H + phản xạ không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 7. Thêm NH3 cho tới dư vô hỗn hợp lếu láo thích hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 nhận được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Xem đáp án

Đáp án B

NH3 dư sở hữu Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo ra phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 8. Để phân biệt tía axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau vô tía lọ bị rơi rụng nhãn, tớ uống thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh nguội và HNO3 quánh nguội.

B sai vì như thế CuO ứng dụng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây và không tồn tại khí bay ra

D đích vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí mùi hương hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 9. Thứ tự động một vài cặp lão hóa khử vô mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Xem đáp án

Đáp án D Áp dụng quy tắc anpha, vô mặt hàng năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 10. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Câu 11. Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo thích hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Xem đáp án

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo thích hợp HCl và NaNO3

Câu 12. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi vì hỗn hợp HCl quánh giá buốt giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko ứng dụng với HCl quánh, giá buốt.

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ bại Ag => Đúng

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 13. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào phía trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

Xem thêm: vitomsau

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi a là nCu(NO3)2 sức nóng phân

Ta có:

nCu(NO3)2 lúc đầu = 0,035 mol. Gọi nCu(NO3)2 phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn rời = lượng khí cất cánh lên đường => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.03/0.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 14. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe tiếp tục phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích đi ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 15. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa phải sở hữu tính oxi hoá vừa phải sở hữu tính khử.

(2) CuO vừa phải sở hữu tính lão hóa vừa phải sở hữu tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản dễ dàng vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng để làm phân phát hiện nay nước láo nháo vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 rất có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đích, tự vô Cu2O thì Cu sở hữu số lão hóa +1 trung gian trá đằm thắm 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích,

(5) sai, CuSO4 cho tới vô khí NH3 độ ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 16. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí. Mặt không giống, Lúc X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì sở hữu mùi hương khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Xem đáp án

Đáp án D

Cu và H2SO4 ứng dụng với hóa học X sở hữu khí ko màu sắc, hóa nâu vô bầu không khí là NO => Trong X sở hữu group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí mùi hương khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 17. Cho khí CO dư trải qua lếu láo thích hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Xem đáp án

Đáp án D

Ở sức nóng phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên cho tới CO qua chuyện lếu láo thích hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

Phương trình hóa học: CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 18. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo thích hợp Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy sở hữu 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nH2 = 13,44/22,4=0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tớ thấy: nH2SO4 ­p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư­ = 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2 = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Câu 19. Nhận quyết định nào là sau đấy là đúng?

A. Kim loại sở hữu năng lực nhường nhịn electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhỏ hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron phần ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường nhỏ hơn vẹn toàn tử kim loại

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường sở hữu năng lực nhường nhịn electron đảm bảo chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu trăng tròn. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 quánh nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 21. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) đớp ngót sắt kẽm kim loại là một trong những quy trình hoá học tập vô bại sắt kẽm kim loại bị làm mòn bởi vì những axit vô môi trường thiên nhiên bầu không khí.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển cả thực hiện bởi vì thép, người tớ gắn vô mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá và nhận định đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển cả thực hiện bởi vì thép, người tớ gắn vô mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 22. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl bởi vì năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá và nhận định đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Xem đáp án

Đáp án B

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót chất hóa học.

Câu 23. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp lếu láo thích hợp muối bột Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu láo thích hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối bột. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô lếu láo thích hợp hóa học rắn A

A. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cùng tách Cu

B. Trước tiên tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Cu

C. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cùng tách Ag

D. Trước tiên tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Ag

................................

Xem thêm: tác dụng của nước lá vối tươi

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử.

Để sở hữu sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc xin xỏ ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

>> Mời chúng ta xem thêm tăng tài liệu

  • CuO + HCl → CuCl2 + H2O
  • ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O