công thức tính phần trăm khối lượng

Công thức tính Tỷ Lệ lượng với những bài xích luyện tương quan là một trong trong mỗi chủ thể trọng tâm của công tác hóa lớp 10 và lớp 11. Vậy rõ ràng công thức tính bộ phận Tỷ Lệ theo gót lượng là gì? Lý thuyết công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10?… Trong nội dung nội dung bài viết cụ thể tiếp sau đây, DINHNGHIA.VN tiếp tục ra mắt cho tới các bạn những công thức tính phần trăm khối lượng, nằm trong mò mẫm hiểu nhé!. 

Phần trăm lượng là gì?

 • Phần trăm lượng tiếp tục cho thấy thêm tỷ trọng Tỷ Lệ của từng yếu tắc nhập thích hợp Hóa chất.
 • Muốn mò mẫm Tỷ Lệ lượng thì tớ nên biết lượng mol của những yếu tắc nhập thích hợp hóa học theo gót gam/mol Hay những số gam của những hóa học tạo ra trở thành hỗn hợp.
 • Phần trăm lượng được xem với cùng một công thức giản dị, này đó là lấy lượng của yếu tắc (hay hóa học tan) phân chia cho tới lượng của thích hợp hóa học (hay dung dịch).

Công thức tính bộ phận Tỷ Lệ theo gót khối lượng 

Công thức tính Tỷ Lệ lượng hóa học

Bạn đang xem: công thức tính phần trăm khối lượng

%A = \(\frac{m_{A}}{m_{hh}}\).100%

%B = \(\frac{m_{B}}{m_{hh}}\).100%

%C = \(\frac{m_{C}}{m_{hh}}\).100%

Trong đó:

\(m_{hh} = m_{A} + m_{B} + m_{C}…\)

Công thức tính Tỷ Lệ lượng nhập dung dịch

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\).100%

\(m_{ct} = \frac{m_{dd}}{100}\).C%

\(m_{dd}\) = (\(m_{ct}\).100%) : C%

Công thức tính lượng riêng

\(d = \frac{m_{dd}}{V}\) (g/ml)

Công thưc tính độ đậm đặc mol/lit (\(C_{M}\))

\(C_{M} = \frac{n}{V}\)

Trong đó:

 • n: số mol hóa học tan nhập hỗn hợp (mol)
 • V: thể tích hỗn hợp (lít)

Công thức tính Tỷ Lệ theo gót thể tích (hay Tỷ Lệ theo gót số mol)

Công thức tính Tỷ Lệ theo gót thể tích hoặc công thức tính Tỷ Lệ theo gót số mol 

%A = \(\frac{n_{A}}{n_{hh}}\).100%

Trong đó: \(n_{hh} = n_{A} + n_{B} + n_{C} +…\)

Công thức tương tác đằm thắm C%, \(C_{M}\) và lượng riêng rẽ D

\(C_{M} = \frac{10.D}{M}\).C%

\(\Leftrightarrow\) C% = \(\frac{C_{M}.M}{10.D}\)

Cách tính Tỷ Lệ lượng thông thường dùng

Tính Tỷ Lệ lượng lúc biết khối lượng

 • Bước 1: Tính lượng mol của thích hợp hóa học \(A_{x}B_{y}\)
 • Bước 2: Tính số mol nguyên vẹn tử của từng yếu tắc sở hữu chứa chấp trong một mol thích hợp hóa học \(A_{x}B_{y}\). 1 mol phân tử \(A_{x}B_{y}\) có: x mol nguyên vẹn tử A và hắn mol nguyên vẹn tử B.
 • Tính lượng những yếu tắc chứa chấp trong một mol thích hợp hóa học \(A_{x}B_{y}\).
  • \(m_{A} = x.M_{A}\)
  • \(m_{B} = x.M_{B}\)
 • Thực hiện nay tính Tỷ Lệ theo gót lượng của từng yếu tắc theo gót công thức:
  • %\(m_{A}\) = \(\frac{m_{A}}{m_{A_{x}B_{y}}}\).100%
  • %\(m_{B}\) = \(\frac{m_{B}}{m_{A_{x}B_{y}}}\).100%
  • Hoặc %\(m_{B}\) = 100% – %\(m_{A}\)

Tính Tỷ Lệ lượng lúc không biết khối lượng

Bước 1: Xác toan phương trình tính Tỷ Lệ lượng nhập thích hợp chất

 • Viết phương trình khi chính thức giải bài xích toán: Tỷ Lệ lượng = (khối lượng mol nguyên vẹn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100.
 • Đơn vị của nhị độ quý hiếm bên trên là gam bên trên mol (g/mol).
 • Khi đề bài xích ko cho tới lượng, bạn cũng có thể dùng lượng mol nhằm tính Tỷ Lệ lượng của yếu tắc.

Bước 2: Viết công thức hóa học

 • Nếu đề bài xích ko cho tới công thức chất hóa học của từng thích hợp hóa học, tất cả chúng ta rất cần được viết lách bọn chúng rời khỏi. 
 • Nếu đề bài xích cho tới công thức chất hóa học thì bỏ dở công đoạn này và fake cho tới bước “Tìm lượng của từng nguyên vẹn tố”.

Bước 3: Tìm lượng của từng yếu tắc nhập thích hợp hóa học. 

 • Tra trọng lượng phân tử của từng yếu tắc nhập công thức chất hóa học bên trên bảng tuần hoàn
 • Khối lượng yếu tắc thông thường được viết lách bên dưới ký hiệu chất hóa học. 
 • Viết rời khỏi lượng của từng yếu tắc nhập thích hợp hóa học.

Bước 4: Nhân nguyên vẹn tử khối với tỷ số mol.

 • Xác toan số mol (tỷ số mol) của từng yếu tắc nhập thích hợp Hóa chất. 
 • Tỷ số mol được xem vày số lượng nhỏ bên dưới nhập công thức chất hóa học của thích hợp hóa học. Nhân nguyên vẹn tử khối của từng yếu tắc với tỷ số mol.

Bước 5: Tính lượng tổng của thích hợp hóa học. 

 • Cộng lượng của toàn bộ yếu tắc nhập thích hợp hóa học.
 • Có thể tính lượng tổng của thích hợp hóa học trải qua những lượng được xem theo gót tỷ số mol. Con số này được xem là kiểu mẫu số nhập phương trình Tỷ Lệ lượng.

Bước 6: Xác toan lượng yếu tắc cần thiết tính Tỷ Lệ lượng. 

 • Khi đề bài xích đòi hỏi mò mẫm “phần trăm khối lượng”, tức thị các bạn nên mò mẫm lượng của một yếu tắc rõ ràng nhập thích hợp hóa học theo gót tỷ trọng Tỷ Lệ với tổng lượng của toàn bộ những yếu tắc. 
 • Xác toan và viết lách rời khỏi lượng của yếu tắc cơ. Khối lượng này là lượng được xem theo gót tỷ số mol. Số này đó là tử số nhập phương trình Tỷ Lệ lượng.

Bước 7: Thay những thay đổi số nhập phương trình Tỷ Lệ lượng. 

Sau khi xác lập giá tốt trị của từng thay đổi số, chỉ việc thay cho chúng nó vào phương trình được xác lập nhập những bước đầu tiên tiên: 

Phần trăm lượng = (khối lượng mol nguyên vẹn tố/khối lượng phân tử của thích hợp chất) x 100.

Bước 8: Tính Tỷ Lệ lượng. 

Bây giờ phương trình và được điền ăm ắp, các bạn chỉ việc tính Tỷ Lệ lượng. 

Lấy lượng của yếu tắc phân chia cho tới tổng lượng thích hợp hóa học, rồi nhân với 100. Đây đó là Tỷ Lệ lượng của yếu tắc nhập thích hợp hóa học.

lý thuyết công thức tính phần trăm khối lượng và bài xích luyện

Xem thêm: vùng nào có số lượng đàn trâu lớn nhất nước ta

Bài luyện về công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10

Bài 1: Oxi hoá trọn vẹn 0,135 gam thích hợp hóa học cơ học A rồi cho tới thành phầm theo lần lượt qua loa bình 1 chứa chấp \(H_{2}SO_{4}\) quánh và bình 2 chứa chấp KOH, thì thấy lượng bình 1 tạo thêm 0,117 gam, bình 2 gia tăng 0,396 gam. Tại thực nghiệm không giống, khi nung 1,35 g thích hợp hóa học A với CuO thì chiếm được 112 ml (đktc) khí nitơ. Tính bộ phận Tỷ Lệ của những yếu tắc nhập phân tử hóa học A.

Cách giải

Khối lượng bình 1 tăng là lượng của \(H_{2}O\)

\(\Rightarrow n_{H} = 2n_{H_{2}O} = \frac{2.0,117}{18} = 0,013\, mol\)

Khối lượng bình 2 tăng là lượng của \(CO_{2}\)

\(\Rightarrow n_{C} = n_{CO_{2}} = \frac{0,396}{44} = 0,009\, mol\)

Số mol N nhập 0,135 gam thích hợp hóa học cơ học A là : 

\(n_{N} = n_{N_{2}} = \frac{2.0,112}{22,4.10} = 0,001\, mol\)

Vậy:

%\(m_{C}\) = \(\frac{12.0,009}{0,135}\).100% = 80%

%\(m_{H}\) = \(\frac{1.0,0013}{0,135}\).100% = 9,63%

%\(m_{N}\) = \(\frac{14.0,001}{0,135}\).100% = 10,37%

%\(m_{O}\) = 100% – (80% + 9,63% + 10,37%) = 0%

Bài 2: Oxi hóa trọn vẹn 0,6 gam thích hợp hóa học cơ học A chiếm được 0,672 lit khí \(CO_{2}\) (đktc) và 0,72 gam \(H_{2}O\). Tính bộ phận Tỷ Lệ lượng của những yếu tắc nhập phân tử hóa học A?

Cách giải

Oxi hóa A chiếm được \(CO_{2}\) và \(H_{2}O\)

\(\Rightarrow\) thích hợp hóa học A sở hữu C, H rất có thể sở hữu O.

\(n_{CO_{2}} = \frac{0,672}{22,4} = 0,03\, mol\)

\(n_{H_{2}O} = \frac{0,72}{18} = 0,04\, mol\)

\(\Rightarrow n_{C} = n_{CO_{2}} = 0,03\, mol\)

\(n_{H} = 2n_{H_{2}O} = 0,08\, mol\)

Vậy:

%\(m_{C}\) = \(\frac{12.0,03}{0,6}\).100% = 60%; 

%\(m_{H}\) = \(\frac{1.0,08}{0,6}\).100% = 13,33%

%\(m_{O}\) = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Như vậy, nội dung bài viết bên trên trên đây đã hỗ trợ ích cho mình nhập quy trình mò mẫm hiểu về chủ thể những công thức tính phần trăm khối lượng. Hy vọng rằng với những công thức tính phần trăm khối lượng nhưng mà DINHNGHIA.VN vẫn tổ hợp sẽ hỗ trợ ích cho mình nhập quy trình tiếp thu kiến thức. Chúc các bạn luôn luôn học tập tốt!.

Xem cụ thể qua loa đoạn Clip của thầy TUẤN XIPO:


(Nguồn: www.youtube.com)

Xem thêm: nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở đông nam bộ là

4/5 - (2 bình chọn)