công dụng trái sake

Sa kê là loại trái ngược thân thuộc được trồng nhiều ở miền Nam việt nam. Không chỉ là 1 trong loại cây lấp bóng non nhưng mà trái ngược tụt xuống kê còn được dùng để làm chế trở thành những khoản tiêu hóa. Dưới đấy là một số trong những quyền lợi đủ chất của loại trái ngược này so với mức độ khoẻ.