chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Câu hỏi:

06/06/2020 19,497

A. Qui tắc bàn tay trái

Bạn đang xem: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: A

 Chiều của lực Lorenxơ được xác lập vì chưng qui tắc bàn tay trái khoáy.Nội dung quy tắc bàn tay trái: Xoè bàn tay trái khoáy hứng những lối chạm màn hình kể từ, chiều kể từ cổ tay cho tới những ngón tay chỉ chiều hoạt động của năng lượng điện thì ngón tai cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực Lorenxơ ứng vói năng lượng điện dương và ngược hướng lực Lorenxơ với năng lượng điện âm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng chão dẫn đem loại năng lượng điện I đặt điều tuy nhiên song với lối mức độ kể từ, chiều của loại năng lượng điện ngược hướng với chiều của lối mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vì chưng ko khi tăng mức độ loại điện

B. Lực kể từ tăng khi tăng mức độ loại năng lượng điện.

C. Lực kể từ rời khi tăng mức độ loại điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều khi tớ thay đổi chiều loại điện

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

Một đoạn chão dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ thuộc tính lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ thuộc tính nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ thuộc tính lên đoạn chão khi nó ko tuy nhiên song với lối mức độ kể từ.

D. lực kể từ thuộc tính lên đoạn chão đem vị trí đặt là trung điểm của đoạn chão.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mũi thuộc tính lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα phụ nằm trong nhập độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều nhiều năm đoạn chão dẫn đặt điều nhập kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo gót công thức B=FIlsinα không tùy thuộc vào độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều đài đoạn chão dẫn đặt điều nhập kể từ trường

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Xem thêm: Cà Khịa Live - Nơi Cập Nhật Bóng Đá Trực Tuyến Hàng Đầu

Câu 4:

Hai chão dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32 (cm) nhập không gian, độ mạnh loại năng lượng điện điều khiển xe trên chão một là I1 = 5 (A), độ mạnh loại năng lượng điện điều khiển xe trên chão 2 là I2. Điểm M trực thuộc mặt mũi phẳng lặng 2 loại năng lượng điện, ngoài khoảng tầm 2 loại năng lượng điện và cơ hội loại I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vì chưng ko thì loại năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và ngược hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và ngược hướng với I1

Câu 5:

Một loại năng lượng điện trực tiếp, nhiều năm đem độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội loại năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều hoạt động của phân tử đem điện

B. Chiều của lối mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mũi phẳng lặng chứa chấp loại năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Xem thêm: Bongdalu - Kết quả bóng đá trực tuyến, Tỷ số bóng đá, Lịch thi đấu mới nhất

D. Lực kể từ thuộc tính lên loại năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK