chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Câu hỏi:

22/08/2019 107,317

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

A. Glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án A

Chất nằm trong loại monosaccarit là glucozơ

 Lưu ý:

Chất nằm trong loại monosaccarit ngoài glucozơ còn tồn tại fructozơ.

Chất nằm trong loại đisaccarit: mantozơ, saccarozơ.

Chất nằm trong loại polisaccarit: tinh anh bột, xenlulozơ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt glucozơ và fructozơ tớ rất có thể dùng

A. Cu(OH)2

B. AgNO3/NH3

C. Quỳ tím

D. nước brom

Câu 2:

Chất nào là tại đây ko tan nội địa lạnh

A. glucozơ

B. tinh anh bột

C. fructozơ

D. saccarozơ

Câu 3:

Glucozơ ko nằm trong loại

A. phù hợp hóa học tạp chức

B. cacbohiđrat

Xem thêm: con cưng gần đây

C. monosaccarit

D. đisaccarit

Câu 4:

Chất nào là tiếp sau đây không nhập cuộc phản xạ tráng bạc?        

A. Mantozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ

Câu 5:

Đốt cháy trọn vẹn nhì gluxit X và Y đều nhận được số mol CO2 nhiều hơn thế số mol H2O. Hai gluxit ê là

A. Tinh bột và saccarozơ.

B. Xenlulozơ và glucozơ

C. Saccarozơ và fructozơ

D. Tinh bột và glucozơ

Câu 6:

Fructozơ và glucozơ phản xạ với hóa học nào là tại đây đưa đến và một thành phầm ?

A. H2/Ni, to

B. Cu(OH)2 (to thường)

C. hỗn hợp brom

D. O2 (to, xt)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK