các tên của bác hồ

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Bạn đang xem: các tên của bác hồ

Hồ Chí Minh (1890-1969) là Chủ tịch nước nước Việt Nam Dân ngôi nhà Cộng hòa, ngoại giả, ông còn lưu giữ nhiều dịch vụ cần thiết không giống. Trong thời gian còn dạt dẹo hoạt động và sinh hoạt ở quốc tế, Sài Gòn sở hữu thật nhiều cây viết danh khi ghi chép báo. Trong trong cả cuộc sống hoạt động và sinh hoạt chủ yếu trị của tớ, ông còn tồn tại thật nhiều tên thường gọi và những cây viết danh không giống nhau, nhưng mà theo đuổi một trong những tư liệu hoàn toàn có thể lên đến mức 175 tên thường gọi.[1]

Bài này chứa chấp những bút hiệu của Hồ Chí Minh được dùng vô quy trình chỉnh sửa ghi chép báo và những hoạt động và sinh hoạt tương quan không giống.

Danh sách cây viết hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Theo Tư liệu Văn khiếu nại Đảng Cộng sản nước Việt Nam, Sài Gòn sở hữu tổng số 175 thương hiệu và cây viết danh không giống nhau vô trong cả cuộc sống hoạt động và sinh hoạt cách mệnh của ông[1]. Có những tên thường gọi trở thành phổ cập, được nổi tiếng và nối sát với những sự khiếu nại cần thiết vô cuộc sống ông, như Nguyễn Ái Quốc người sử dụng đa số thời gian ở Pháp khi ghi chép báo; tuy nhiên cũng có thể có những tên thường gọi chỉ được dùng một phiên độc nhất và đặc biệt không nhiều người nghe biết. Thế tuy nhiên, tên thường gọi Sài Gòn trở nên tên thường gọi đầu tiên của ông với cương vị Chủ tịch nước nước Việt Nam Dân ngôi nhà Cộng hòa.

Bút hiệu thông thường dùng[sửa | sửa mã nguồn]

 • Hồ Chí Minh: Từ 13 mon 8 năm 1942 cho tới 2 mon 9 năm 1969.
  • C.M.Hồ: Dùng bên trên 3 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 7 năm 1945 cho tới mon 8 năm 1945.
  • H.C.M.: Dùng bên trên 8 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 3 năm 1946 cho tới mon 12 năm 1966.
 • Nguyễn Ái Quốc: Từ năm 1919 cho tới mon 8 năm 1945.
  • N.A.Q.: Dùng bên trên 8 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 6 năm 1922 cho tới mon 9 năm 1930.
  • N. ÁI QUỐC: Dùng 1 phiên ngày 16 mon 12 năm 1927.
  • NG.A.Q: Dùng 1 phiên ngày một mon 8 năm 1922.
  • NGUYỄN.Ái.Quốc: Dùng bên trên 2 tư liệu ngày 14 mon 10 năm 1921 và ngày một mon 8 năm 1922.
  • Nguyễn Ái Dân: người sử dụng vô bức thư gửi cán cỗ ngành Y tế đăng bên trên Báo Nhân Dân nhân kỉ niệm Ngày Thầy dung dịch nước Việt Nam 27/02/1955.

Bút hiệu thân thuộc mật[sửa | sửa mã nguồn]

 • Bác: Tên gọi "Bác" xuất hiện tại kể từ khi họp hội nghị Trung ương phiên loại 8, mon 5 năm 1941 ở Pắc Bó, Hà Quảng, Cao phẳng phiu.
 • Bác Hồ: Dùng bên trên 119 tư liệu ghi chép kể từ 27 mon 10 năm 1946 cho tới 21 mon 7 năm 1969.
 • Chú Nguyễn: Dùng 1 phiên mon 3 năm 1923.

Bút hiệu khác[sửa | sửa mã nguồn]

(xếp hạng trật tự theo đuổi bảng chữ cái)

 • Albert de Pouvourville: Dùng bên trên Báo Điện Tín Thuộc Địa năm 1920.[1]
 • A.G.: Dùng bên trên 7 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 6 năm 1947 cho tới mon một năm 1950
 • A.P.: Dùng 1 phiên vô bài bác "Văn minh Pháp ở Đông Dương" - tập san Inpekorr.Tiếng Đức. số 17. 1927.
 • Bình Sơn: Dùng bên trên 10 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 11 năm 1940 cho tới mon 12 năm 1940.
 • C.B.: Dùng bên trên 147 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 3 năm 1951 cho tới mon 3 mon 1957 (trên báo Nhân dân)
 • Chen Vang: Dùng năm 1923.[1]
 • C.K.: Dùng bên trên 9 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng một năm 1960 cho tới mon 3 năm 1960.
 • Chiến Thắng: Dùng bên trên 8 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 9 năm 1945 cho tới mon 10 năm 1945.
 • Chiến Sĩ: Dùng bên trên 128 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 3 năm 1945 cho tới mon 7 năm 1969.
 • Cuồng Điệt Tất Thành, C.Đ. Tất Thành: Dùng 1 phiên năm 1914.[2]
 • Din: Dùng bên trên 3 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng một năm 1952 cho tới mon 7 năm 1953.
 • Đ.X.: Dùng bên trên 51 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 6 năm 1951 cho tới mon 7 năm 1954, (trong thể loại "Thường thức chủ yếu trị" bên trên báo Cứu quốc)
 • H.B: Dùng một phiên bên trên bài bác "Có phê bình cần sở hữu tự động phê bình" - Báo Nhân dân sinh 488 ngày 4 mon 7 năm 1955.
 • Henri Tren: Ghi vô thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp năm 1922.[1]
 • HOWANG T.S.: Dùng 1 phiên bên trên Báo cáo vô Đại hội người công nhân và dân cày ngày 2 mon 5 năm 1925 bên trên Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).
 • Hồ:Dùng bên trên 7 tư liệu từ thời điểm tháng 5 năm 1945 cho tới mon hai năm 1947.
 • H.T.: Dùng 1 phiên bên trên bài bác "Bà Trưng Trắc" đăng bên trên báo Thanh Niên, số 72 ngày 12 mon 12 năm 1926.
 • La Lập: Dùng 1 phiên bên trên báo Nhân dân sinh 4530 ngày một mon 9 năm 1966.
 • Lê Ba: Dùng 1 phiên bên trên bài bác "Trả lời nói ông Menxphin thượng nghị viên Mỹ" ngày đôi mươi tháng tư năm 1966 (báo Nhân dân sinh 4407).
 • Lê Nhân: Dùng 1 phiên bên trên bài bác "Thất bại và trở nên công" - báo Nhân dân sinh 117 ngày 19 mon 8 năm 1949.
 • Lin: Dùng bên trên 5 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng một năm 1935 cho tới mon 9 năm 1939.
 • L.T.: Dùng bên trên 4 tư liệu ghi chép từ thời điểm tháng 4 năm 1925 cho tới mon 5 năm 1954.
 • Lý An Nam: Dùng thay cho thế với thương hiệu Lý Thụy.
 • Lý Mỗ: Xuất hiện tại vô bài bác báo bên trên Báo Công Nhân Chi Lộ Đặc Hiệu, số đôi mươi, đi ra ngày 14 mon 7 năm 1925.
 • Lý Thụy: Dùng bên trên 2 tư liệu từ thời điểm ngày 18 mon 12 năm 1924 cho tới ngày 6 mon một năm 1926. Cũng người sử dụng khi thực hiện thông ngôn cho tới phái bộ cố vấn của cơ quan chính phủ Liên Xô bởi Mikhail Markovich Borodin thực hiện trưởng phi hành đoàn năm 1924.
 • Mai Hữu Phúc: Dùng 1 phiên.
 • N.: Dùng bên trên 5 tư liệu từ thời điểm tháng hai năm 1922 cho tới mon một năm 1924.
 • N.A.K.: Dùng gấp đôi trong: "Thư gửi Quốc tế nông dân" ngày 3 mon hai năm 1928 và thư report "Cuộc bãi công rộng lớn của người công nhân dầu lửa" gửi Quốc tế Cộng sản ngày 6 mon 3 năm 1931.[3]
 • N.K.: Dùng một phiên bên trên bài bác "Sự cai trị của đế quốc Pháp bên trên Đông Dương"-Tạp chí Inprekorr. phiên bản giờ đồng hồ Pháp. ngày 15 mon 10 năm 1927.
 • Nguyễn: Dùng bên trên 2 tư liệu từ thời điểm tháng 4 năm 1924 cho tới mon 8 năm 1928.
 • Nguyễn Du Kích: Dùng một phiên khi dịch cuốn "Tỉnh ủy túng mật" (tác giả: A. F. Phedorov) kể từ giờ đồng hồ Nga thanh lịch giờ đồng hồ Việt vô đầu năm mới 1950 [4]
 • Nói Thật:
 • Nilốxki: Dùng bên trên 6 tư liệu từ thời điểm tháng 10 năm 1925 cho tới mon 3 năm 1926.
 • Ông Lu: Dùng 1 phiên ngày 12 mon 11 năm 1924.[5]
 • P.C.Lin: Dùng bên trên 8 tư liệu từ thời điểm tháng 12 năm 1938 cho tới mon 7 năm 1939.
 • Pôn: Dùng 1 phiên ngày 27 mon hai năm 1930.
 • Q.T.: Dùng bên trên 10 tư liệu từ thời điểm tháng 11 năm 1945 cho tới mon 12 năm 1946.
 • Q.TH.: Dùng bên trên 14 tư liệu từ thời điểm tháng 12 năm 1945 cho tới mon 10 năm 1946.
 • Tất Thành: Dùng 4 phiên năm 1914.[2]
 • T.L.: Dùng bên trên 80 tư liệu từ thời điểm tháng 4 năm 1950 cho tới mon 6 năm 1969.
 • T.Lan: Dùng 1 phiên ghi chép cuốn Vừa lên đường đàng vừa vặn kể chuyện[6][7]
 • Tân Sinh: Dùng 1 phiên mon một năm 1948
 • Tân Trào:
 • Thanh Lan:
 • Thu Giang:
 • Trần Lực: Dùng bên trên 25 tư liệu từ thời điểm tháng 3 năm 1949 cho tới mon một năm 1961.
 • Trần Thắng Lợi: Dùng 1 phiên ngày 18 mon một năm 1949.
 • V.: Dùng bên trên 2 tư liệu đều vô mon hai năm 1931.
 • V.K.: Dùng 1 phiên vô bài bác "Kiều bào tớ ở Thái Lan luôn luôn thiên về Tổ Quốc" ngày 3 mon một năm 1960.
 • VICHTO: Dùng bên trên 5 tư liệu từ thời điểm tháng 9 năm 1930 cho tới tháng tư năm 1935.
 • Vương: Dùng năm 1925, khi thực hiện giáo viên đào tạo chủ yếu trị bên trên Quảng Châu Trung Quốc và khi liên hệ với Nguyễn Lương phẳng phiu.
 • WANG: Dùng bên trên 6 tư liệu từ thời điểm tháng 9 năm 1927 cho tới mon 6 năm 1928.
 • X. và XX.: Dùng bên trên 7 tư liệu từ thời điểm tháng 12 năm 1926 cho tới mon 3 năm 1927.
 • X.Y.Z.: Dùng bên trên 10 tư liệu từ thời điểm tháng 10 năm 1947 cho tới mon 9 năm 1950.

Bút hiệu ko thể khẳng định[sửa | sửa mã nguồn]

 • CULIXE: Dùng 1 phiên ngày 13 mon hai năm 1922 (bản gốc tư liệu giờ đồng hồ Pháp đề: "CULIXE - Nguyễn Ái Quốc dịch")
 • Lê Thanh Long
 • LOO SHING YAN: Dùng 1 phiên ngày 12 mon 11 năm 1924 (bản gốc tư liệu tấn công máy vì thế giờ đồng hồ Pháp đề: "LOO SHING YAN - Nữ đảng viên Quốc dân Đảng")[8]
 • Trầm Lam:
 • Trần Dân Tiên: Một số ý kiến nhận định rằng đó là cây viết hiệu của Sài Gòn, tuy nhiên cũng có thể có những ý kiến phản đối.[9].
 • Henry Vuu
 • T.Lan: Dùng 1 phiên nhằm ghi chép kiệt tác "Vừa lên đường đàng vừa vặn kể chuyện".
 • Tuyết Lan:
 • Việt Hồng:

Biệt danh và túng danh khác[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ dùng làm hoạt động và sinh hoạt kín, ko dùng làm ghi chép sách vở.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 7 skills 1

 • Hồ Quang: 1939-1940, người sử dụng bên trên Côn Minh và Quế Lâm, Trung Quốc.
 • Line: 1938, người sử dụng bên trên Diên An, Trung Quốc.
 • Paul Tất Thành: 1912.
 • Thầu Chín: 1928-1929, người sử dụng bên trên Thái Lan.
 • Tống Văn Sơ (Sung Man Cho): 1930-1933, người sử dụng khi bị tóm gọn nhốt tận nhà tù Victoria, Hong Kong vô Vụ án Tống Văn Sơ.[10][11]
 • Văn Ba (đầy đủ: Nguyễn Văn Ba): thương hiệu này được dùng vô trong cả thời hạn ông thực hiện phụ phòng bếp bên trên tàu Đô đốc Latouche Teverille, từ thời điểm ngày 5/6/1911. Trong buột bổng của tàu mang tên Văn Ba[5].

Bút hiệu Nguyễn Ái Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyễn Ái Quốc là thương hiệu được sử dụng ký đại diện thay mặt cho tới Hội những người dân An Nam yêu thương nước (Association des Patriotes Annamites) vô phiên bản Yêu sách của quần chúng. # An Nam (Revendications du peuple annamite). Văn phiên bản này được gửi cho tới Hội nghị Versailles vô năm 1919 nhân khi những cường quốc đang được group họp. Nguyễn Ái Quốc cũng chính là cái brand name mới nhất nhưng mà Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) tự động gọi bản thân, tối thiểu Tính từ lúc 18 mon 6 năm 1919,[11] và tiếp tục dùng vô trong cả 23 năm tiếp sau đó.

Nhận quyết định của sử gia Việt Nam

Về người sáng tác và cây viết hiệu Nguyễn Ái Quốc của phiên bản yêu thương sách bên trên, ngôi nhà sử học tập Dương Trung Quốc ghi chép cơ là: "một group những ngôi nhà ái quốc nước Việt Nam sinh sống ở Pháp, được gọi là group Ngũ Long[12] hàng đầu là cụ Phan Châu Trinh và con trẻ tuổi tác là Nguyễn Tất Thành nằm trong ghi chép một văn phiên bản gửi Hoà hội Versailles thể hiện 'Những yêu thương sách của những người An Nam' và được ký vì thế cái brand name công cộng là "Nguyễn Ái Quốc"".[13]

Nhận quyết định của sử gia nước ngoài quốc

Daniel Hémery cũng nhận định rằng "Nguyễn Ái Quốc" là cây viết hiệu công cộng của tập thể nhóm tứ người hoạt động và sinh hoạt tranh tài cho tới dân quyền nước Việt Nam bên trên Pháp vô vào đầu thế kỷ đôi mươi, này đó là Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành.[14] Theo Sophie Quinn-Judge, địa thế căn cứ bên trên phiên bản giờ đồng hồ Pháp của yêu thương sách Revendications du peuple annamite (Thỉnh nguyện thư của dân tộc bản địa An Nam) được đăng bên trên báo L'Humanité (Nhân đạo) ngày 18 mon 6 năm 1919 thì trạng sư Phan Văn Trường là kẻ biên soạn.[10]. Vì tía ông Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền vẫn sinh hoạt bên trên Pháp khá lâu nên cả tía bị mật thám Pháp theo đuổi dõi ngặt nghèo nên không đủ can đảm mở ra. Riêng Nguyễn Tất Thành vì thế là kẻ mới nhất cho tới (từ Anh thanh lịch Pháp năm 1919) nên ngôi nhà chức vụ không nhiều cản ngăn hơn hết, lại được phó trách nhiệm liên hệ với giới báo chí truyền thông nên thương hiệu "Nguyễn Ái Quốc" trong tương lai nối sát với Nguyễn Tất Thành.[15]

Nguyễn Tất Thành là kẻ đã mang tận nơi phiên bản đề xuất cho những member hầu hết của nghị viện và tổng thống Pháp, na ná trao phiên bản đề xuất cho những đoàn đại biểu Đồng minh và tiếp sau đó tự động gọi bản thân là Nguyễn Ái Quốc.[11] Theo William Duiker, ngôi nhà chũm quyền Pháp lần thứ nhất nghe biết cái brand name "Nguyễn Ái Quốc" là ở phiên bản yêu thương sách này. Tổng thống Pháp vẫn đòi hỏi Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut xác lập tính danh của những người mang tên Nguyễn Ái Quốc. Đến mon 8 năm 1919, nằm trong phiên bản yêu thương sách, cái brand name Nguyễn Ái Quốc và được Viral rộng thoải mái ở miền Bắc nước Việt Nam. Tháng 9 năm 1919, vô một cuộc phỏng vấn vì thế phóng viên báo chí Mỹ của một tờ báo giờ đồng hồ Hoa ở Paris, Nguyễn Tất Thành công khai minh bạch nhận bản thân là Nguyễn Ái Quốc tuy rằng vẫn lấp liếm thương hiệu thiệt.[11] Theo report năm 1920 của Pierre Guesde cho tới Sở nằm trong địa, mật thám Pháp đã nhận được dạng đúng chuẩn Nguyễn Ái Quốc là Nguyễn Tất Thành. Từ cơ, cái brand name Nguyễn Ái Quốc và được Nguyễn Tất Thành dùng vô trong cả 30 năm tiếp theo đó[11].

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác đây thôn vĩ dạ

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Ban Tư liệu - Văn khiếu nại (7 mon 10 năm 2015). “Sưu tầm tên thường gọi, túng danh và cây viết danh của Chủ tịch Sài Gòn qua quýt những thời kỳ”. Báo năng lượng điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Truy cập ngày 11 mon hai năm 2021.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e “Sưu tầm tên thường gọi, túng danh và cây viết danh của Chủ tịch Sài Gòn qua quýt những thời kỳ”. Báo năng lượng điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 7 mon 10 năm 2015. Truy cập ngày 30 mon 5 năm 2020.
 2. ^ a b “Bác Hồ với cụ Phan Châu Trinh”. Huyện Ủy Dân Tiên. 30 mon 5 năm 2017. Bản gốc tàng trữ ngày 26 mon 9 năm 2020. Truy cập ngày 30 mon 5 năm 2020.
 3. ^ Phan, Ngoc Lien; Le, Van Tich (2016). Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu truyện - Tập 2 (1930 - 9/1945). Hà Nội: Nhà xuất phiên bản Chính trị Quốc gia Sự Thật. tr. 24.
 4. ^ Báo Tiền Phong. Số đi ra ngày 17-5-2015
 5. ^ a b “Sưu tầm tên thường gọi, túng danh và cây viết danh của Chủ tịch Sài Gòn qua quýt những thời kỳ”. Nhà Văn hóa Thanh Niên Thành Phố HCM.
 6. ^ Đăng ký "Vừa lên đường đàng vừa vặn kể chuyện" là di tích tư liệu trái đất, Nguyệt Anh
 7. ^ Bản thảo của Bác Hồ được đề cử là Di sản tư liệu trái đất Lưu trữ 2016-03-04 bên trên Wayback Machine, Phí Thị Mùi (Bảo tàng Hồ Chí Minh), Báo Thể thao và Văn hóa, 11/4/2009.
 8. ^ Hồ Chí Minh. Toàn luyện. Nhà xuất phiên bản Chính trị quốc Gia. Hà Nội Thủ Đô. 2001.
 9. ^ Hà Minh Đức, Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất phiên bản Khoa học tập Xã hội (Hà Nội, 1985), trang 132: "...Đáp lại tình thương ước muốn của đồng bào, và của đồng minh bên trên trái đất, Hồ Chủ tịch với cây viết danh Trần Dân Tiên vẫn ghi chép kiệt tác "Những mẩu chuyện về đời hoạt động và sinh hoạt của Hồ Chủ tịch..."
 10. ^ a b Quinn-Judge, Sophie. Ho Chi Minh: The Missing Years. Berkeley, CA: University of California, 2002.
 11. ^ a b c d e Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (2021). Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí. Nhà xuất phiên bản Chính trị Quốc gia Sự thiệt.
 12. ^ "Ai ghi chép những bài bác ký thương hiệu Nguyễn Ái Quấc bên trên Pháp kể từ 1919 cho tới 1923?"[liên kết hỏng]
 13. ^ Dương Trung Quốc, Nhân sự vỡ nợ của Đề án 112 Lưu trữ 2007-10-31 bên trên Wayback Machine, Báo Lao động vào cuối tuần số 37 ngày 23/09/2007 (Xem được cho tới ngày 15/1/2008)
 14. ^ Hémery, Daniel. Ho Chi Minh, de l'Indochine au Vietnam. Paris: Gallimard, 1990, trang 44-45.
 15. ^ Từ Nguyễn Tất Thành cho tới Sài Gòn - Tác giả: Lữ Phương)