các số oxi hóa đặc trưng của crom là

Câu hỏi:

15/09/2019 3,496

A. +2, +4, +6.

Bạn đang xem: các số oxi hóa đặc trưng của crom là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

A đích thị, Cr với tính khử mạnh rộng lớn sắt

B sai, Cr rất có thể tạo ra oxi axit là

C sai, nhập đương nhiên, không tồn tại crom ở dạng đơn hóa học tuy nhiên chỉ mất ở dạng hợp ý chất

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây không lưỡng tính ? 

A. Cr(OH)2.

B. Cr2O3.

C. Cr(OH)3.

D. Al2O3

Câu 2:

Cho 13,5 gam láo lếu hợp ý những sắt kẽm kim loại Al, Cr, Fe ứng dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng rét (trong ĐK không tồn tại ko khí), nhận được hỗn hợp X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong ĐK không tồn tại ko khí) được m gam muối bột khan. Giá trị của m là 

A. 42,6

B. 45,5.

C. 48,8.

D. 47,1.

Câu 3:

Trong những câu sau, câu nào là đúng ?

A. Crom là sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh rộng lớn Fe.

B. Crom là sắt kẽm kim loại nên có thể tạo ra oxit bazơ

C. Trong đương nhiên, crom với ở dạng đơn hóa học.

D. Phương pháp pha trộn crom là năng lượng điện phân Cr2O3

Xem thêm: thịt kho đưa

Câu 4:

Sục khí Cl2 nhập hỗn hợp CrCl3 nhập môi trường thiên nhiên NaOH. Sản phẩm nhận được là

A. NaCrO2, NaCl, H2

B. Na2CrO4, NaClO, H2O

C. Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O

D. Na2CrO4, NaCl, H2O

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây không đích thị ?

A. 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+.

B. Cr(OH)4- + 3Br2 + 8OH- → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

C. 2Cr3+ + 3Fe → 2Cr + 3Fe2+.

D. 2Cr3+ + 3Br+ 16OH- → 2CrO2-4  + 6Br- + 8H2O

Câu 6:

Chọn tuyên bố đúng:

A. Trong môi trường thiên nhiên axit, ion Cr3+ với tính khử mạnh.

B. Trong môi trường thiên nhiên kiềm, ion Cr3+ có tính lão hóa mạnh.

C. Trong hỗn hợp ion Cr3+ có tính lưỡng tính.

D. Trong hỗn hợp ion Cr3+ vừa vặn với tính lão hóa vừa vặn với tính khử.

Câu 7:

Crom(II) oxit là oxit

A. có tính bazơ.

B. có tính khử.

C. có tính lão hóa.

Xem thêm: gia xao

D. vừa với tính khử, vừa vặn với tính lão hóa và vừa vặn với tính bazơ.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK