12 đọc tiếng anh là gì

twelve

Bạn đang xem: 12 đọc tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/twelv/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/twelv/